Ötelerde Bir Boyutta

“Dünya mı?.. Genellikle ilkel insanlar yaşar orada!.. Hayatları, birbirlerine karşı böbürlenme mücadelesiyle ve kendilerini üstün görme duygusunu tatmin çabalarıyla geçip gider... Bütün hayalleri, birbirlerini tahakkümleri altına almaktır!..”

“Ama Aynha, sen geçenlerde Dabaddah ve ona benzeyen birçok kimsenin oradaki varlığından söz etmemiş miydin?..”

“Evet Elf, ama onlar insanların içinde orana vurulursa, Samanyolu’na kıyaslanan Dünya uydusu Ay gibi kalır!..”

“Aynha, evrende Dünyalılar ve bizden başka aklı olan, yani bizler gibi düşünebilme yeteneği olan varlıklar mevcut değil mi?”

“Elbette mevcut!.. Hem de sayısız!.. Mesela Güneş sistemindeki Setrililer! Ama onlar, Dünyalılar gibi yoğunlaşmış bir bedensel yapıya sahip değiller... Ancak zaman zaman, bazıları yoğunlaşmış görüntüye sahip olabilirler...”

“Anlayamadım..?”

“Bak Elf, sen henüz gelişme devresindesin... Bunların hepsini çok kısa bir sürede anlayabilmene imkân yok... Ancak zamanla, çok çeşitli meseleler arasındaki bağlantıları tamamlayabilecek ve tümel aklın eserlerini ortaya çıkartabileceksin... Önümüzdeki ay, imtihanın var!.. Şayet onu kazanırsan, bir süre için Dünya ile iletişim kurup, onların yaşamlarını; daha sonra da Setri’ye geçip, onların hayat şartlarını daha yakından görebilirsin... Ama unutma ki bu, önündeki imtihanı başarı ile vermene bağlı...”

“Söz veriyorum Aynha, bu imtihanı verecek ve seninle oralara gitmeye hak kazanacağım.”

“ÖZDE!”

“ÖZDE Aynha!..”

İdepya, Kurgas dize yıldızlarının en yücesi... Dünya bilimine göre ise yıldız bile sayılmaz!.. Çünkü, onun maddesel bir yapısı ve görüntüsü hiç yoktur!..

Dünyalılar; gelişmemiş beş duyulu yaşantıları icabı, sadece maddesel yapıya önem veren ve örneğini gördükleri şeye göre, başka şeyler hakkında yargıda bulunan varlıklardır...

Her ne kadar bazı kısmi gelişme göstermiş bilim adamları, madde ötesinde ışınsal yapıları bulmuş; ve bunların maddesel yapıyı meydana getirdiklerini öne sürmüşse de, toplum henüz, ilkel beş duyuya dayanan fikir yaşantısından kurtulamamıştır.

Evet… İdepya; Dünyalılar yani gelişmemiş beş duyulu insanlar diliyle, “ışınsal kitle” yıldızıdır. Bu kitlenin hacmi, üzerinde gelişen ışınsal yapılı akıl birimlerinin her biriyle daha büyümekte ve güçlenmektedir...

Evreni vareden tümel akıl, burada enerji birimlerine, öz vasfı olan kudret ve aklı bağışlamıştır... Orada her bir birim, idrakının kapsamı oranında enerjiye ulaşır...

Ve tümel akıl, onda kendini seyreder!..

Neyse, biz İdepya’lı Elf’e dönelim yine... Zira, onun imtihan günü geldi çattı bile...

Bakın, Aynha’nın huzurunda, aklı, bütün öğrendikleri arasında nasıl son süratle gezinip duruyor...

Aynha’dan söz edelim biraz...

Aynha, İdepya’nın en geniş kapsamlı tümel akıl temsilcisi. Yeni yetişmekte olan birimlerden, en yetenekli birini geliştirme görevini yüklenmiş… Onlara, kendi âlemlerini, kendilerini ve evrendeki diğer akıl serpintilerine nail olmuş varlıkları ve tümel aklı idrak ettirmek, görevi…

Bir bakıma kolay işi, bir bakıma da zor!..

2 / 83

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!