− İkilikte olan gerçek anlamda gazaptadır...

Gazap, Rahmetin zıddı bir mânâ taşır ki birimlilik ile bloke olmanın neticesinin ifadesidir...

− Allâh zikrinden geri kalan özünü tanımadan ve bilmeden yaparım diyendir. Özünü tanımadan yaparım dediği için de gazapa uğramış olur...

− Birimsellikle, gerçek fâili idrak etmeden yapamayacağını söyleyen bir başka deyişle gizli şirkten kurtulmamış demektir. Bunun sonucu olarak da nefsine zulmedip gazaptadır diye düşünüyorum.

− Hevâsını İLÂH edinenin ulaşacağı sonuç ancak, gazaptır...

− Yapamayacağı şey için söz verip, yerine getirmeyen iki yüzlü durumuna düşer ki bu da onu ALLÂH’ın gazabına davet eder şuurlu yaşamadığı için. Allâh zikrini geri plana atar, ki bu da onun hüsrana uğramasına sebep olur...

− Bir boyutun gerçekleri, üst boyutun işaretidir; işaret edileni anlamadıkça kişi, farkında da olmasa, bakana göre gazaptadır!.. Kanaatindeyim...

Üstad

− “Allâh zikri” nedir?.. “Allâh indînde büyük gazapa düçar olmakla” bağlantısı nedir?

Gazap nasıl oluşur?.. Sonucu ne olur?..

Cevaplar

− Yaptıklarınız ve yapacaklarınız Allâh indînde bellidir. Gerçeğini idrak ve gereğini yaşayamama neticesinde her oluşu kendine bağlama, beraberinde gazabı oluşturur, diye düşünüyorum.

− Fiili, “fâili hakiki” yerine “birimsel (izafî) benliğe” bağlamak, neticede gazabı oluşturur...

− Taklidî zikirdeki gibi, günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız olaylara olan tepkilerimiz de beynimizde belli kayıtlar yapıyor. Bu da ruhumuza yükleniyor. Bu tepkiler ne kadar beş duyu ile sınırlı ve perdeli olursa zikrimiz de o kadar eksik olur. Bir insanın fikri neyse zikri de odur...

“Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey Allâh’ı zikretmektedir” âyeti bize Tekliği anlatmaktadır. Gazabı oluşturan ise Tek müşahedesini yaşayamamaktır...

− Kendini birim kabul etme sonucu doğar... Yani Allâh zikrinden geri kalır...

Üstad

− “Allâh zikri” bir köşeye çekilip “Allâh” kelimesini tekrar değilse; “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen’in zikrinden mal ve evlat yüzünden geri kalmamak” ne demektir?..

Cevaplar

− “Allâh zikri”,varlığın Tek oluşunu müşahede etmektir. Gazaba düçar olmak ise Allâh’tan perdeli, şirk ehli olmaktır. Bu hâlin tabii sonucu “gazaba düçar olma” diye ifade edilir...

“Allâh zikri”nden geri kalan, her şan’da O’nun olduğunu inkâr etmiş olur; bu inkârın neticesi onda nefsine zulmü oluşturur. Bu zulüm ise, Allâh indînde gazaba düçar olmaktır.

Üstad

Allâh isminin işaret ettiğinin zikrinden geri kalındığında, gazap nereden ve nasıl üzerimize gelir ve bizde açığa çıkar?..

Bu gelecekte bir zamanda mı olacaktır?.. Yoksa şimdi mi oluşmaktadır?..

Eğer bu durum benim için oluşuyorsa, ben bunu nasıl anlayabilirim?..

40 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!