Cevaplar

− İndînden sözü Zâtî İlim, Rahmet, Kudret’e işaret. Zâtî Rahmet, Zât’ın İlim Sıfatının ürettiği mânâlar diye düşünüyorum... Bu mânâları bilinçli olarak ortaya koyamayan bu mânâların otomatik olarak çıkışını yaşar; ki bu da onun gazapa düçar olmasıdır diye düşünüyorum...

− Onların hakikatini göremeyip kendine ve onlara varlık vererek şirke düşmek ve giderek perdeliliğin artması.

− Kendinden perdeli olarak yaşamımızı sürdürmek bizim için her iki âlemde de hüsrandır...

− Terkibimizdeki Esmâ’ları idrak edebilmemiz Esmâ zikirleri ile mümkün olup bunun neticesinde birimsellikten, şirkten kurtulmaktır. Dünya’da bırakıp gideceğimiz mal ve evlatlarımız Esmâ zikirlerini çekmeye mâni olursa nefsimize zulmetmiş olacağımızdan gazaba uğrarız...

“BEN” olduğum sürece, bende açığa çıkar! Şimdi oluşmaktadır, BENin olması yeterlidir...

− Gazap, kendi zannımızdan oluşur... An’ı müşahede edememenin gazabı bir sonraki anda oluşur. Gerçeği bildiği hâlde yaşayamamak azaptır...

− Sistemi ve oluşumu tefekkür etmemekle DünyaMIZda her an gazap oluşmaktadır...

− Gazap özümüzden Efâl’imize yansır ve şimdi oluşmaktadır, çünkü Efâl’imizle de âhiretimizi hazırlarız...

− Şuurun sistemi idraka yönelik tefekkürü ve bunun gereğinin yaşanması −ölmeden önce− gerçekleşmediği takdirde kişi sürekli fiilin fâilinden perdeli olarak algılamasına devam eder ki bu da beraberinde gazabı oluşturur, nelerin yitirildiğinin fark edilmesi bu gazabın yaşanmasıdır. 

41 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!