Üstad

− Eğer görüş alanının o galaksileri kaplamadığını FARK EDERSEN elbette yaratır!.. Ayrıca...

Galaksinin göze hitap eden madde yapısını cennet olarak düşünmek yanılgıdır... Cenneti bu yapıdaki boyutsal yaşam olarak değerlendirmeyi unutmayın.

Soru

Zikir ile tespih diye anlatılanların kesiştiği noktalar nelerdir... Zikir hangi durumda tespih diye de anılabilir?..

Üstad

− Zikir, “Allâh”ın sende kendine bakışıdır!.. Bu da Sıfat, Esmâ yollu veya sana izafeten Efâl yollu olabilir!.. Varlığın ise, tespihindir!..

Soru

“Mümin rüya görmez” hadisi ile Hz. Rasûlullâh’ın 6 ay boyunca rüya görmesini nasıl anlamalıyız?..

Üstad

− Benim tüm yaşantım rüya olduğuna göre, bu sorunu cevaplamakta yetersizim.

Soru

− Kâbe, Zât’a işaret ediyor ise; oluşan tecellinin sadece Celâl yönlü olmasını nasıl algılayacağız?..

Üstad

− Ona Celâl yakışır!..

Soru

− Mutlak değerlendirme ALLÂH’a aittir idrakıyla ALLÂH’a hamd edebilir miyiz?

Üstad

− Allâh’a ancak Allâh HAMD eder... Okumuyor musun, “HAMD ona aittir”i... ”Hamd”ı ancak ve yalnızca O yapar!..

Soru

− Mutlak varlık “Hayy” ise ve Hayat dahi bir sıfat ise, düşünüyorum ki Hayat yaratılmış olamaz. Çünkü “Hayat” sıfatı “Tekvin” sıfatından öncedir.

Yani “Hayy olan” yaratır. O hâlde Hayat mutlak varlık için bir “sebep” midir? Yoksa bir “gerek” midir?..

Üstad

− Hayat, bize göre bir gerektir... Mutlak Zât bu kavramdan da münezzehtir!.. Soruna teşekkür ederim...

Soru

− Üstadım sanırım benim gibi herkes şok oldu... Bu zorlu devrede manevî ve dünyevî yapılması gerekenleri daha açmanız mümkün mü?.. Teşekkür ederim...

“Size hesap görmeye nefsiniz yeter” âyeti doğrultusunda Münkir ve Nekir meleklerinin fonksiyonlarını nasıl değerlendirmeliyiz?..

45 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!