Cevapların Devamı

− İnsan, İlâhî Esmâ’nın terkibi olarak meydana gelmiştir!.. Kendisindeki, ağırlıklı Esmâ’yı ortaya çıkararak halifelik görevini yerine getirmektedir herkes, her insan...

− Mutlak “Halifetullâh”, “Ruh-u Â’zâm”dır!.. Diğer bir ifade ile “İnsan-ı Kâmil”dir...

Varlığını, “Ruh-u Â’zâm”dan alan insan ise, kendisinde O’na ait bulduğu mânâlar kadar “halife”liğini yaşayabilir... Hz. Muhammed Aleyhisselâm, en geniş bir yelpazede bu mânâları yaşayabildiği için, “Abdullâh” olduğu için “Halifetullâh”tır...

− Orijini itibarıyla melek olan insan, tüm meleklerin taşıdığı isimleri bünyesinde barındırmasi ile Melekût âleminin halifesi olabilir diye düşünüyoruz...

− Halifetullâh, İnsan-ı Kâmil’dir... Yeryüzünde halife, Âdem Neslidir! İnsansılar değil!.. Âdem ve Havva’dan gelen nesil olan İNSANlardır...

− Yeryüzündeki halife olan Âdem’e isimleri “Mele-i Â’lâ” talim etmiştir.

Üstad

Soyut kavram olan “Mele-i Â’lâ”yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin!.. Bu da deşifresi zorunlu bir anlamdır.

Cevaplar

− Yeryüzündeki herkes, Allâh’ın Esmâ’larını temsil ettiği için, temsil ettiği Esmâ’lar kadarıyla “halife”dir!..

− Yaratılmış her insan, varoluş gayesini açığa çıkarttığı nispette halifelik özelliğini ortaya koyar... Bu ortaya çıkış Allâh’ın dilemesi ile mümkündür...

− İnsan Rabbinin yani terkibiyetinin halifesidir diye düşünüyorum.

− İnsan yeryüzünde Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın Rabbinin halifesidir.

− Rasûlullâh Efendimiz’in Rabbi Allâh’tır. Hepimizinki Allâh olsaydı, hepimiz İnsan-ı Kâmil olmaz mıydık Üstadım?..

Üstad

− ..., “İnsan ve Sırları” 1. cildin konuyla ilgili bölümlerini bir daha oku...

Yeryüzünde halife olarak meydana getirilen insanın, kendini tanıması için, öncelikle “Halife”liğinin ne olduğunu anlaması ve kimin ne kadar “halifesi” olduğunu bilmesi gerekmez mi?

Cevaplar

− Bence bunun için, insanın öncelikle kendini meydana getiren isimlerin mânâlarını bilmesi gerekir, diye düşünüyorum...

− Sonsuz ve sınırsız kavramı içinde tek bir halife olamayacağı gibi; yeryüzünde halife kavramı içersinde en geniş daireyi çizen tek Rasûlullâh adı altıdaki yapı, Ruh-ül Kuds’ün halifesidir. Diğer yapılar bunların altında ortaya koyabildikleri kadar halifedirler...

Üstad

− Arada sorduğum soruları da atlamayın lütfen, dikkat edin... Onlar ipucu sorulardır...

Unutmayın, “Soru ilmin yarısıdır” sözünde anlam soru sormak değil; sorunun mahiyeti, anlamındadır!.. 

82 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!