Nitekim Abdulkerîm Ceylî hz.leri: Hızır’ın ağzından: “ENE MUALLİMU MUSA’Z ZÂHİR” yani “Ben Zâhir Musa’nın muallimiyim” diye...

− Ledünn İlmi, Allâh’ın kendi İNDÎ’nde olan ilimdir... ÖZ boyuta aittir! Bu ilmi ancak Kendi izhar edebilir! Efâl boyutundan, melekût boyutundan alınan bir ilim değildir...

Üstad

− ..., bana İLMİ LEDÜNN öğretir misin?..

Cevaplar

− Hızır Aleyhisselâm Hz. Musa’ya Bâtın ilmini aktarmıştır! Kurân’da Kehf Sûresi’ndeki âyetlerden anlaşılan budur. “Tâ ki iki denizin birleştiği yere kadar varacağım” âyeti açıklamaktadır.

Anladığımız kadarıyla, Musa’ya verilen ilmin, ilmi ledünn olmadığı ortaya çıkıyor. Hızır için ise, Kur’ân, İlmü Ledünn sahibidir, demekte... Bu nedenle Hz. Musa bir Nebi ve Rasûl olmasına karşın, ilim yönü ile ona ağır bastığı için onu etkilemektedir. İlmi ledünn, Mutlak Zât’ın kendini mânâ yollu seyridir. Esmâ’nın müşahedesi değildir. İlmi Ledünn öğretilemez ancak yaşanır. Teşekkür ederim...

− Ledünn ilmini Hızrıyetiyle Musa adı altında izhar etti!..

− Hz. Hızır ismi altında Ledünnî İlmi öğreten, Allâh’tır... kanaatindeyim... Ledünnî İlme sahip olan, onu dilediğine verebilir...

Üstad

− Nakli ilim sınıfında mıdır Ledünn ilmi?..

İlim Ledünn, birisinden diğerine naklolan bir nakli ilim midir; yoksa kişinin indînden yani özünden gelen bir ilim midir?..

Cevap

− Nakli ilim değildir, diye düşünüyorum Üstadım...

“Ben bunu kendiliğimden yapmadım”dan hareketle sormak istiyorum... İlmi Ledünn, Fenâ hâlinde mi izhar olur?

Üstad

− İLMİ LEDÜNN tanımlamasıyla ne anlatılmak isteniyor acaba?..

Cevap

− Hızır Aleyhisselâm’ın şahsına verilen bir ilimdir. İlmi Zâhir ve İlmi Bâtın’ın fevkinde bir ilimdir...

Üstad

− İlmi Ledünn’ü nasıl anlamalıyım?.. Bana kim öğretebilir bu ilmi?.. Sakın “Allâh” deyip kısadan cevap verme!..

İlmi Ledünn nedir; neden bahseder?.. Ne anlatır, neyin hakkında?..

Şu ilmin ne olduğunu bir anlatan çıksa da, sonra o ilim hakkında bir yorumda bulunabilsem ben de!..

Horasan’da halı denir bir şey dokunurmuş, ama eni nedir, boyu nedir, kaç ilmektir bilmem ben!..

Cevaplar

− Üstadım, sözlükte Ledünn İlmi karşılığı SIR diye geçiyor...

Dua ve Zikirde, Ledünn nimetiyle kudret sırları seyredilir”…

88 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!