Sorular

− Bu, her insan için geçerli mi Üstadım?..

“Kıyamet günü Rabbinizi göreceksiniz” anlamında bahsedilen Rabbimiz, Sistemin Ruhunun halifesi olabilir mi?

Üstad

− “Göreceksiniz” kelimesini yalnızca gözle bağlantılı olarak mı anlamalıyız?

Cevaplar

− Gerçekte varolan Allâh’ın vechidir. Halifetullâh aynasında kendini seyreden Allâh’tır. O isim altında kendini seyretmekte olan, kendinden kendine tecelli etmiş olan “Allâh” olur...

− Bize isimleri talim eden ABDULLÂH’ın halifeleriyiz...

Üstad

− Biraz durun!..

Ve düşünmeye başlayın şunu:

ALLÂH Adıyla İşaret Edilen” ne ola ki..?

O’nun nasıl bir “halife”si ola?..

Ya da, ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen’in nesinin, nasıl “halifesi” oluna..?

Ya da, “halife” kavramıyla ne anlatılmak; yani insandaki hangi özelliğe işaret edilmek isteniyor ola?..

Şu bakış açısını hatırlayın...

Kurân’daki hikâye edilenleri nasıl yorumlayacağız, değil... Kur’ân, bendeki hangi özelliğe bu anlatımla işaret etmiş!..

Bu, kavranılması zorunlu çok önemli bir ipucudur; TAKLİTTEN TAHKİKE GEÇMEK isteyenler için!..

Sistemdeki bu özelliğe, Kur’ân-ı Kerîm nasıl işaret etmiş acaba, diyerek; somuttan, soyuta bakışı ön plana alırsanız, bu tahkik kapısını açar size...

Bu bakışta tıkandığınızda ise, Kur’ân acaba şu anlatımıyla neye işaret ediyor, bakışına geçebilirsiniz...

Cevaplar

− Allâh ismi içerdiği mânâlarla, mutlak varlığa işaret ettigi gibi; bu ismin mânâları ile meydana getirilmiş insan da, onu işaret etme anlamında halife denilebilir mi?..

− Tanrı kavramı geçerli olmadığına göre; işaret kelime ile anlatılan özdür! O’nun dışında bir varlık olamayacağına göre, “Halife” adı altında zuhur eden kim olabilir ki!

Bu mânâyı algılayan, “halife”nin bir birim olmadığını idrak eder... Aynen, tahkiki duayı eden gibi... Kur’ân, tanrısallığın olmadığına işaret ederek, işaret kelime olarak “insan”ı gösteriyor önce... Ahseni takvim...

− İnsan, “Yeryüzünde” belli isimlerin terkibi olarak var olmuştur. Yeryüzündeki hilâfet, Esmâ boyutunun hilâfeti olabilir... diye düşünüyorum. 

83 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!