İsimler #8

Her insan, Allâh isimlerinin bileşiminden meydana gelmiş olduğu için, yaşamının her anında bu Esmâ bileşiminin gereğini yerine getirmede; böylece de o Esmâ bileşimi yönünden; daha doğrusu kendisindeki mevcut isimler formülünün oluşturduğu program yönünden "hilâfet" görevini yerine getirmektedir...

"Sonra Âdem'e (Esmâ'nın programlanışı, Esmâ bileşiminin açığa çıkışıyla yoktan var edilene) bütün isimleri/Esmâ'yı (Esmâ ül Hüsnâ'sının anlamlarını açığa çıkarmayı ve kavramayı) talim etti (programladı)..." (2.Bakara: 31)

Âyetinde, bize göre, "isimler" sözcüğü ile işaret edilen anlam "Esmâullâh" yani "Allâh'ın isimleri"dir!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:30 Bugün evrende ve insanda Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının özelliklerinin nasıl açığa çıktığı konusunun üzerinde duralım. Allah ismiyle işaret edilen varlık. O’nun çeşitli isimlerle anlatılan özellikleri. Bu isimler ayrı ayrı özelliklere işaret ediyor ama tek bir varlığın değişik özelliklerine işaret ediyor.

03:30 Bu varlık kuvvesini açığa çıkarttığı zaman "Melek" adını almaktadır. Buna melek denmesinin sebebi melk kelimesinden yani kuvve anlamından dolayı denmiş. Bu kuvveler sayısız, sınırsız…

04:15 Varlıkta meydana gelmiş bulunan herşeyin özü ve aslı, bilinçli, şuurlu kuvve. Bu kuvve açığa kudret şeklinde, yani enerji dediğimiz bir yapı şeklinde açığa çıkıyor.

05:15 İçten dışa yayılan sonsuzluk içinde evren içre evrenler meydana geliyor. Boyutlar meydana geliyor… Nasıl?

06:40 Evrensel yapı itibarıyla her zerrede, her zerre şeklinde açığa çıkan ilim ve kudret, insanda da aynı şekilde açığa çıkmakta…

11:40 Rasul, özündeki ilahi varlığı, yani Allah ismiyle işaret edilene tercüman olan dillendiren varlık. Bize de dolayısıyla "Ene beşerün misliküm" diyerek ben de sizin bir misalinizim, mislinizim diyerek aynı hakikatı ve özü kendimizde bulmamızı öğütlüyor, öneriyor, teklif ediyor. Dışarıdaki bir varlığa yönelin, demiyor.

13:10 Kur’an, peygamber kelimesini kullanmamıştır. Rasul ve Nebi kelimelerini kullanır. Risalet ayrı bir işlevdir, nübüvvet ayrı bir işlevdir. Peygamber dediğiniz zaman acaba hangi işlevden bahsediliyor, onu bir kere örtersiniz, anlayamazsınız.

14:30 Allah Rasulü’nün miracı da göğe yukarı değildir. Kendi özündeki Allah'adır. Rabbinedir özündeki. Rabbi; onu meydana getiren esma terkibinin ifade ettiği özelliklerdir, anlamdır. Yani özünde Allah'ı bulmaktır mi’rac.

15:30 Dışarıdan gelen bir olay yok. Ama dışarıdan gelecek bir tanrı var. Onu da Rasullullah, Allah Rasulü Muhammed Mustafa (aleyhisselam), ‘Deccal’ diye nitelendirmiş, vasfı itibarı ile. Adı değil, vasfı. Akı kara, karayı ak gösterme özelliği…

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!