1. Yukarıda, ötende bir tanrı yoksa, seni kim cehenneme atacak; niçin cehennem?

 2. Dünya ve dünyaN ne kadar gerçekse, bedensizlik yaşamındaki cennetin veya cehennemin de o kadar gerçek olarak sonsuza dek yaşanacaktır!

 3. Âdem, halife olarak, ötede tanrı bilmedi, yanlışını kabullendi; İblis yanlışını ötesinde kabul ettiğine yükledi.

 4. Antalya’da evden çıkıp yürürken her evin köpeği korkup havlıyor, koruduğu eve saldırılacak zannıyla. Biz yürür geçeriz, köpekliğini yaparlar!

 5. Her mahlûk, bir işlevle vardır. Kavga için değil KARŞILIKSIZ paylaşım içiniz. Dini para toplamak için kullananlar, piyonları saldırır bize!

 6. Rabbinin sana sabır vermesinin sistemi, sana karşılaştığın olayın bir hikmeti olduğunu düşündürmesi, şeklinde açığa çıkar. Sonucu sabırdır.

 7. Kulluğumun zorunlu gereği olarak Allâh nasip ettiği sürece üç ayları oruçlu geçirir, salâtı yaşarım. Sevap veya rıza beklentisiz!

 8. Hakikat ilmi yakîni açığa çıkartırsa sende Rabbin, şükrün kulluktan bir an olsun sapmaman olur. Rabbinin kulu oluşun farkındalığı hidâyettir.

 9. İblis’e bilerek, bilmeyerek kul olanları tanımak istiyorsanız konuşmalarına bakın: insanların özellerini araştırır, onları yargılarlar.

 10. Bundan ne anlamalıyız? Düşünebilir misiniz biraz? “Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: ‘Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım’ sözü hak olmuştur.(32: Secde:13)

 11. Ne demiş Şah Bahaeddin Nakşıbend? “Gerçi namaz ve oruç ve riyâzat ve mücahede Ahadiyet Takaddes ve Teâlâ hazretlerine erişme yoludur; amma benim indîmde nefy-i vücud (benliğin var olmadığını idrak) yolların en kısasıdır!..” Her yolun samimi ehlinin hedefi aynıdır!

 12. Rasûlullâh a.s.’ı sevmek onun gibi yaşamaktır. Sevdiğinin yaşantısını paylaşmıyorsan, sevgin laftır!

 13. Ruh dışardan mı bedene üflendi!!!

 14. Dinî Bilgileri (Kur’ân ve Hadis) ezberlemek, din bilgini olmaya yeterli olsaydı, bugün bütün bilgisayarları din bilgini saymak gerekirdi!

 15. “Hiç kimse ameliyle cennete giremez” sahih hadisi varken, birisini amelinden dolayı cennetlik ilan etmek ya cehalettir ya da düşüncesizlik!

 16. Milyarlarca galaksi yaratan Allâh’ın ibadetine ihtiyacı yok; sana bir şeyler kazandırması için önerilmiştir ibadetler.

 17. Cennete yalnızca Allâh’a iman ile ulaşılır! İman ehlinin fiillerindeki eksik kusur, Allâh cennetlik yaratmışsa, sonuçta cennete engel olmaz.

 18. Allâh rahmetinin her şeyi kuşatması demek, her şeyin, O’nun esmâsı ile varolması demektir. Bu yüzden iman ehli kimseye tân etmez, selâmet diler.

 19. Bilimin geleceği teorifizik 30-20 yıl önce yazdıklarımıza yaklaştığına göre, “Yenilen” kitabımızdaki işaretimize biraz açıklama getirelim: “Varlık çok boyutlu tek kare resimdir” demiştik “Yenilen”de. Beyin veritabanı, tek kare resimdir, belki 2D! Dünyan onun çok boyutlu hologramı… Dünyadaki bilimsel, teorifizik düşüncelere uzak, günlük yaşamda boğulanlara uzak bunlar ama işlevim kendimi YENİLEMEK! Yazalım özetle biraz: Orijin/gerçek beyin, bilgitabanı, datası itibarıyla 2D olan varlığındaki bilgi çeşitliliğiyle, 3D olan hologram dünyasını yaratır an içinde! İşaret anlatımla “Esmâ yaratır dünyanı!” denmiştir. Bilgi tabanı her an değişir ve her an yeni “hologram dünyanı” yaratır. O her an yeni şandadır. Ötesine gitmeyelim, şimdilik; bu kadarını düşünüp hissetmeye çalışalım. Asıl; 2D tek kare, an içinde var olup yok olup yenilenen hayal dünya.

 20. Hayal dünya demişler, dünyana; oysa dünyanı oluşturan dahi, her an yeni şanda olanın hayali!

 21. İsa a.s. varlığını ESMÂ’dan alma yönünden oğullukla tanımlanmış; oysa düz mantıklılar ona tanrının oğlu demişlerdir!

 22. Hz. Ali’den hakikat keşfiyle “B’nin altındaki nokta’yım” işareti dillenmiş. Bunu onunla kayıtlamışlar. “İNSAN” sözüdür oysa.

 23. Biz, insansı ve “İNSAN” diyoruz; çoğunluk da insan ve İnsan-ı Kâmil diyor. “İNSAN”, hakikat kendisinden dillenendir; bedeni insan olan değil!

 24. Karşıdan, dıştan içe bakış gaflet; derunî içten dışa Hakkanî bakış, vahdettir!

 25. Hallacı Mansur “Enel hak” dedi, dediler. Hak “Enel Hak” dedi, “Hallac” dedi sandılar. Kul bunu diyemez, Hak dilerse, der!

59 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!