1. Bugün uğruna kavga edip gününüzü kararttığınız şeylerin ne kadarını o gece uyuduğunuzda rüyanızda görüyorsunuz. Ölünce de öyle olacak! Değer mi?

 2. Beyin sahipleri için en güçlü ve zararlı VORTEKS: Akıllı telefon!

 3. Müşrik; varlığının tamamının Allâh Esmâ’sının açığa çıkmasıyla oluştuğunu kabullenemeyen benliğin tanımıdır. Allâh yanı sıra benlik kabul eden!

 4. Öldü Üstad dediklerinde bir sabah bil ki yalnızca dünyaya bakan penceremin perdesini indirmiş olacak Rabbim. O’nunla seyrim devam edegidecek!

 5. Kimi Hakk’a yürür; kimi Hak’la yürür! Kimi ölür; kimi ölümle doğar! Dost edin ki o Hakk’ın sesi olsun! Kâfir gerçeği örten demektir, kaç ondan!

 6. Sûreti halk olan ben der, kibriyâ olur! Sûret olarak yaşar, benlik olur.

 7. Kâmil ehlullâhın vahdetten kelâmı rütbe-i tenezzüldür!

 8. Kavga, ehlullâhta hikmetten, avamda kudrettendir! Seyreden bilir bu sırrı!

 9. Rıza odur ki ardında inkâr ve red yoktur!

 10. Göremeyen hazmedemez! Hazım ilacı yakîndir!

 11. Öfke öfkeyi, kin kini, şiddet şiddeti, ateş ateşi doğurur. Yaşadığın ortam, dünyan olur. Allâh’ın hikmetini gör ki selâmet bulasın!

 12. Kavga formatıyla varolanın sevgiyi anlaması mümkün değildir. O yalnızca tartışma ve mücadeleyi bilir. Sevmek varlığını feda etmektir sevdiğine!

 13. Kimin hâliyle hâllenmişsen gerçek sevdiğin odur. Beğendiğini sevdiğin sanma!

 14. Kendisini kullandırtmayan özgür beyinlere, huzur ve sevgi yayanlara, yalnızca Allâh’a kul olanlara Selâm olsun!

 15. Elindeki silahla öldürmek ve hükmetmek üzere yaşayanların dünyasını ve yaşamlarını inceleyin. Sonra da onları dahi kullanan üst akıllarınkini!

 16. Varlığını El Vedud’dan alanlar sevgiyle yaşarken; El Kahhar, El Müntekim gibi isimlerden alanlar da kavga ve savaşarak geçip gidecekler.

 17. Tüm fiillerin yaratıcısının ismi Allâh olan olduğuna iman etmemiş olanın kesinlikle imanından söz edilemez! Allâh’tan razı olmayana cennet yok!

 18. “Allâh'ın âlemlerdeki tedbirâtı âlem sûretlerinledir”; El İnsan-ı Kâmil-Abdülkerîm Geylânî(Ceylî). Rabbim bu sözün sırrına yakîn ihsan buyursun.

 19. Yaşadıklarının tümü dilinin veya hâlinin duasına icabettir. İstemediklerin dahi istediklerine vesile olsunlar yönünden icabettir. Hikmettir!

 20. Şimdi dua zamanı! İyi düşün, pişman olmayacağın şeyler için dua et. Yemin ederim, duandan vazgeçmezsen ergeç duana icabet edecektir!

 21. Düşündüğün her şeyi senden sana yaratan Allâh’tır. Yakınlık kur O’nunla sen de! Konuş, iste derûnundakinden. Her düşündüğünü algılıyor, dua et!

 22. Bugün tüm yaşadıkların, dünkü fiillerinin veya düşündüklerinin sonucudur. Allâh kimseye haketmediğini yaşatıp zulmetmez! Kendinde ara suçu!

 23. Sistem, an’ın, önceki an’ın sonucuna göre oluşması prensibiyle oluşmuş. Dün yapmadığını bugün için bekleme! Yarınını bugün inşa ediyorsun.

 24. Beden sürekli yenilenirken, niçin yaşlanıyoruz? Çünkü yenilenen her hücre, yerine geldiği hücredeki son bilgiye göre yenilenmekte.

 25. İnsanlar her an ellerindeki telefonların esaretini sergiliyor her ortamda. Korkunç bir bağımlılık oluştu. Sigaradan bile zararlı bağımlılık!

70 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!