1. Sîreti Rahman sûreti insan; vechinde tüm Esmâ, Allâh’a aynadır “İnsan”.

 2. Allâh ehli, hâlini tweete yansıtır; taklitçiler de ya başkalarını nakleder ya da “postacı gelmişse bir şey getirmiştir” türü tweet atar, oyalar.

 3. Çıplak gerçeği hazmedemeyenler, hikayelerle avutulmaya mahkûm olurlar, hikmet ararlar!

 4. Allâh’ın bir insana en büyük “mekr”i, kendini sınırlılıklardan ibaret beden olarak hissettirip, sınırlılar, geçiciler peşinde koşturmasıdır.

 5. Kim varlığının hakikatinin sonsuz sınırsız Allâh Esmâsı olduğuna iman ederek yaşamıyorsa “mekr”e uğramıştır. “Onların çoğunluğu ancak müşrikler olarak (varsandıkları, tanrıları veya benliklerini eş koşarak) Allâh’a iman ederler!” (12. Yusuf: 106)! 

 6. İlim Allâh’a yürütür, AŞK O’nu yaşatır!

 7. Allâh âlemleri ilimle yaratmış, AŞK olarak bütünlüğü, birliği oluşturmuştur. Çünkü El Vedud!

 8. Aşk şarabının pınarı kalbinden kaynamamışsa, ne gerçek sarhoşluğu bilirsin, ne de sevdiğinin kim olduğunu!

 9. Sahtekâr olma! Samimiyetle yaz yaşam önceliklerini önce! Sonra da gerçekten o öncelik sırasına göre mi yaşadığını sorgula. Samimiyetini anla!

 10. Birçok batılı düşünür bilim adamı varlığın tekliğini, senin o tekten oluştuğunu diyor da bu neyini değiştiriyor? Ölüm ötesi yaşam?

 11. Âfakî (dışsal) tekliği bilmek lafını etmek değil, sonuçlarını açıklamak ister. Bu bilginin kişiye yansıması ne olur, yaşamında ne değiştirir?

 12. Teklik bilgisinin ölüm ötesindeki getirisi nedir, nedendir, nasıldır? İnsan ölümsüz varlıksa, dinsel metaforlar ötesi bunun gerçeği nasıldır?

 13. Rasûl gerçeği dillendiriyorsa, bu durumda, kabir yaşamı, mahşer, yeni bedenlenme, sırat, cehennem, cennet nedir, nedendir, nasıldır?

 14. Kendini 1500 yıl öncekinden çok daha gelişmiş gören Teklik savunucuları, ölüm ötesi yaşam şartlarını ve o yaşamdaki insanın konumunu anlatsın.

 15. Takdirdeki vakti geldiğinde yaşanır, herkes bundan nasibini alır. Olaylar yaşandığında keşke düşünmek gafletine düşmeyip, yaşanacaktı demeli!

 16. Herkes inancının neye ne kadar olduğunu ancak yaşanan olaylarla görür; verdiği tepkilerle. Sevişler savaşlar gerçekte hep sınavdır.

 17. Keyifte veya sıkıntılar anında bunları yaşatanın Rabbin olduğu inancıyla mı olayı karşılıyorsun yoksa falanca filancadan deyip şirkte misin?

 18. İSMİ Allâh olanı, hâlâ gökten seyredip yöneten bir tanrı sananlar ile TEK var gayrı yoku benlikle anlamaya çalışanlar şaşırıyorlar.

 19. Olup biten, görüp duyduğunuz, olumlu olumsuz dediğiniz her şeyi yaratan TEK’tir. Dilediğini dilediği gibi yaratmakta. Beğenmesen kime ne!

 20. İnkâr etsen ne yazar Yaratanı, kabul etsen kime ne! Âlemle kavgayı bırak, kendini tanımaya bak! Ölümsüz olan senin, ölüm sonrasını araştır.

 21. Kendine verilmiş Allâh bağışı olan kuvveleri keşfedip, hakikatini kavrayıp hissedemezsen dönüşsüz mahâlde hâlin perişan olacak. Anla artık!

 22. Dark madde ve dark enerji algılanmayan alandır. Evrenin %96’sı yani. Evren bilgimizse %4’e ait. Tümü ise, oluşturan potansiyelde bir ilim!

 23. “Kuantum potansiyel”e dinde “Rahman” adıyla işaret edilmiş. “Rahim”in işlevine örnek de kadında yaratılmış, aynı isimle anılarak, fark edilsin diye.

 24. Yerlere göklere sığmayan Sultan, müminin şuurunda aynalanıp, hakikati olarak fark ettirilip yaşanıyor! Kâinatın Aynasıdır İnsan! Bak! İnsanda!

 25. Geç anlar insan bazı şeyleri. Geç anlamak ateştir, yakar insanı. Kâh kabulleri, kâh önyargıları neden olur geç anlamasına. Bazen de gururu!

79 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!