1. “Gece rüyalarının yorumu/çözümü gerektiği gibi gündüz yaşananların da yorumu gereklidir” M. Arabî. Metaforlarla çalışan, insan beyni realitesi! Beynin çalışma sistematiği metaforlarla ise gece-gündüz, böylesine bir beyine hitap eden Kurân’ın da metaforlar ihtiva etmesine şaşılır mı? Beynin neden ve nasıl metaforik çalışma sistemi içinde olduğu kavranırsa, bunun arkasındaki pek çok akıl almaz olayın sırrı çözülür.

 2. BeniMlerden geçemeyen, nerede kaldı “Ben”den geçecek! Halife/insan “sen”sizliğin benliğiyle yaşayıp seyredendir! Örtüsü ise bedesel benliği!

 3. Süper NAZARÎ yüzme dersleri verilir, yüzme öğretilir!!! Ya Hu nazarî yüzme mi öğrenilir! Be hey gâfil, sûfilik bilgisi sûfilik yaşamı mıdır? Nazarî bilgi ile yüzme öğrenen deniz görmemişin kendini tatmini ile; Sûfilik/arınmışlık ilminin bilgisiyle kişinin kendini tatmini aynıdır!

 4. Beyne ulaşan soyut/sûretsiz bilgi, ihtiva ettiği mânâya en yakın, önceki oluşmuş bilgi sûretlerine bürünerek kendini metaforla açığa çıkarır. Beyinde açığa çıkan metaforik düşünce sûretleri aslında o beynin yaratmayı istediği yaşam/hissediş modellerini tanımlar. Tâbiri, yorumu gerekir. Tüm hayatın bir metafor ise, bu metaforun arkasındaki yaratan ilmin demek istediği ne ola ki? Hayatının yorumu nedir? Metafor musun?

 5. Beynin yeni özellikler ve yaşam tarzları şekillerini yaratma sınırını; korkuların, duyguların ve sahip olduğunu sandıkların çizer. Kozan ne kadar?

 6. Özlediğinde uzaklığa katlanabilmek, yakınlıkta ise yakınlığın getirilerini hazmedebilmek marifettir. Çoğu bu marifete eremez!

 7. Bilginin kendini yansıtacak sûrete bürünerek açığa çıkması metafordur. Ne varki o sûret sadece bir işarettir ki, bilginin gerçeğini yansıtmaz. Metaforun gerçeğine, açığa çıkan sûretin ilimle çözümlenmesiyle ulaşılabilir. Müteşabihat, metafor demektir. Allâh ilmi ehli, metaforları çözer.

 8. Beyin kevser havuzu/esmâ özellikleri paketi olmasaydı Halife/insan onda açığa çıkar mıydı? Niçin Allâh’ın bu nimetine nankörlük ediyorsun?

 9. Kendini beden sanıp buna dayalı kabullerle yaşamak, Allâh’a en büyük nankörlüktür. Allâh, benim genişliğimde yaşa “arzım geniş” diyor. Düşün bunu.

 10. Duygular hayatın renkleridir. Keyfiyle yaşansın içindir. Esiri olunup, ateşinde yanmak için değil. Ne yaşarsan yaşa, üstüne çıkmasını başar!

 11. Ne Dünya’ya gelmek seçimim ne de cennetlik/cehennemlik olmam! Başında sonunda yoksam ortasında da yokum zaten. 

 12. Bidayet nihayete göredir demiş.

 13. Âhiret yaşamının tüm örnekleri şu dünyada ve dünyanızda mevcut. Hâlâ görmüyor ve ders almıyor musunuz?

 14. Bir bağımlılıktan kendini kurtarıp başka bir bağımlılığın içine girmek yalnızca, bağımlılıktan kurtuldum aldatmacasıyla kendini tatmindir!

 15. Nefsin kendini savunma ve haklılığını ispat oyunlarıyla hiçbir akıl başa çıkamaz; vicdan devreye girip onu susturmadıkça!

 16. Hadis anlamı: Kişiye, kabrinde, kendi fiillerinin yarattığı mahlûkat başına toplanır ve ona azap yaşatır. Şimdi bunu iyi düşünün bakalım!

 17. Avam anlayışında “kul hakkı” denen şey, ehlullâh indînde “Allâh hakkı”dır. Kula yapılan Allâh’adır ehlullâh nazarında. Kula şükür Hakk’a şükürse?

 18. “Beden, sinir sistemindeki biyoelektrik gücün kesilmesiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp, tükenişe gittiğinde… Beden içindeki gizli ağırlık noktası olan RUH’u, yani holografik ışınsal bedeni serbest bırakıp dışarıya saldığında…”; Zelzele Sûresinin bir açıklaması.

 19. İlminin doğrultusunde duygu ve kabullerini yenileyip geliştirecek adımlar atamadığın her gün sırtına yüklenen vebaldir. Hüsran getirir!

 20. Kabullerin, sahiplik duyguların ve korkularının oluşturduğu duvarlarını yıkmak için bugün farklı ne yaptın? Duvarı yıkamadıysan, tuğla kopar.

 21. Allâh ismiyle, nerede dışsallıkta neye işaret ediliyor, ne zaman içselliğindeki bir mertebeye işaret edilmekte? Bunu anlamadan Kurân’ı anlamazsın.

 22. Allâh ismi, tüm varlığı Esmâsıyla yaratanı anlattığı için, kâh birimden kâh tümelden söz edilirken kullanılmıştır Kurân’da.

 23. DünyaNdan yaratılan tanrına Allâh ismini etiketleyip, böylece de hakikatin olan tanımsız “ALLÂH”tan gaflete düşüp, beşeriyet batağında ölme!

 24. “Allâh Gayyûr’dur (Kıskanç değil!)” âyet! Allâh, halifelik yaşamı için irsâl ettiğinin beşerî korku ve kabuller dünyasında boğulmasını istemez!

 25. DİKKAT YANLIŞ YORUMLANMAYA! Kurân’daki “Dünya hayatı oyun/eğlencedir” hükmü Allâh indî itibarıyladır. Beşer açısından çok ciddidir, sonuçları da…

116 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!