1. Semâ ve arzdan ibaret varlığına “Bu dem mülk kimindir?” hitabı geldiğinde “Vâhid Kahhar Allâh’ın” cevabı çıkar “Halife”den! Allâh Zâhir!

 2. El Bâtın, Ez Zâhir’dir. Zâhir Bâtın’ın ta kendisidir. Tüm algılananlar/seyredilenler Zâhir metaforlardır ki, sınırsız ilmin sûretleridir.

 3. Hakikatin “âmâ”dadır. İlk ve son açığa çıkışı “el Zâhir”dir. Zâhir’in tüm sûretleri ise “Ferd”in metaforlarıdır. Allâh Hu, la gayrıhu! Kendini benliğinin esaretinden kurtarmayanların yanması bitmez! Varlıkta dilediğini dilediği gibi yaratan Allâh’a teslimiyetini fark et!

 4. Mutlak karalıktan Zâhir olmayı dileyen önce “ben”leri yarattı, sonra “ben”lerdeki “benim”leri! Sonrada “günah”ları yükledi “ben”lere! Dünya!

 5. DünyaNda yarattığı(n) etiketlerle kendine sınırlar, kayıtlar koyup yaşamını cehenneme dönüştürdüğünü ne zaman fark edeceksin? Düşün!

 6. Dünyasında kör olan gelecekte de kör kalacaktır! Ölü, hakikatini yaşamayandır! İman et Allâh’a ki hakikatini hissedesin! Yanmaların bitsin!

 7. Bugünkü bilim dünyasının tespit ettiğine göre, milyonlarca nörondan oluşan bağırsak beyin, ana beyni etkiliyor.

 8. Kalp nöronlarının, 120.günde bildiğim kadarıyla beyin üzerinde bir etkisi var. Bunun dışında da sürekli kalp nöronlarıyla beyin nöronları arasında bir iletişim var.

 9. Dünyandaki beşerî değer ve kabullerle mi sonsuza dek yaşamayı tercih edersin, her türlü bağ ve kayıttan özgür Allâh kulu olarak mı?

 10. Özgürlüğün bedelini ödeyecek yürek yoksa sende, özgürlüğün bilgisi inan ki asla sana özgürlüğü yaşatmayacaktır bedelini ödemedikçe!

 11. Rablerinin kulu olarak bu dünyadan geçip giden milyarlar var. Allâh kulu olarak Zâhir olanlar ise Allâh genişliğinde yaşama geçtiler!

 12. Allâh cennet yaşamını kendisine iman edene bahşetti. Cennette sınırsız yaşam vardır. Her istediğini yaratırsın Allâh kudretiyle. İnansan!

 13. “İnsan”ı meydana getirdim “halife” olarak, cennet yaşamı için diyen, Allâh kulu olarak yaşamanı diliyorsa… Sen de beşerî yaşamı tercih ediyorsan?

 14. Rabbinin ahlâkıyla ahlâklanmış olarak yaşayanın, ne bilirse bilsin, bilgisi, Allâh ahlâkıyla yaşamı getirmez. Allâh ahlâkı ile yaşa diyor!

 15. Yaşamda durmak yoktur. Ya ilerlersin ya da geri kalır gerilemiş olursun. Durmak gerilemek demektir. Bugün hangi ileri adımı attın yaşamında?

 16. Her an’ın ya kendini beden kabullenmene dönük hissiyat içine sokar ya da kendini bedensiz varlık olarak hissedip âlemleri seyre! Ne mutlu bedensizliği yaşayıp, bedenin de hakkını verebilene! Bedensellik kabulünün getirisi sınırlardan kurtulmadıkça yanmaların bitmez!

 17. Dünya yaşamı yalnızca kendi hakikatini fark edip sonuçlarını yaşamak içindir. Bunu gerçekleştiremeyenler kozadan çıkamayan tırtıla benzer!

 18. Kimse seni imtihana sokmuyor! Sen kendi ilmini ne kadar yaşama dönüştürebildiğinin imtihanı içindesin Hakîm olarak da vicdanının hükmü yeter.

 19. “Kaldır kafanı göğe bak!” der Kur’ân. Anlamı: Evrendeki yerini GÖR, HADDİNİ BİL, BÜYÜKLENME! Zerre bile değilsin!

 20. Beşerî yapının imkânlarının genişlemesi ilerlemesi demek, beşerî yapının ve şartların değişmesi demek değildir. Beşer şaşar, “Halife” şaşmaz!

 21. Beşer, beşeriyetiyle şaşkındır. Tâ ki ilâh dediğinizin TEK olduğu hissedilmedikçe. TEK’in âlemlerinden bir âlemdir beşerin dünyası! Beşerin dünyası yanma dünyasıdır. Allâh halifesi, yanma kavramından berîdir! Beşerin şartlanma ve kabulleri, tükenmez yanmalar doğurur! Beşeriyet kavramından arınmak söz konusudur. Beşeriyetin yok olması değil! Beşer, beşeri görür; Halife/insan, insanı görür, beşerle kayıtlanmaz.

 22. Kimi Allâh’tan uzak düşmüşlüğün sonucu körleşti; kimi de yakınlığın sonucu körleşti! Körleştiren, olduğu gibi görmekten engelleyenden koru!

 23. Vahdet yaşamı ayrıdır, vahdet bilgisi ayrıdır. Vahdet bilgisi, benlik sahibinde olur lâkin vahdet yaşamı olmaz. Vahdet yaşamında benlik olmaz! Beşerde vahdet bilgisi olur ama beşeriyette vahdet yaşanmaz! Vahdet yaşamı halife/insanın yaşam boyutudur. Benlik ve iddia, vahdette olmaz! Tevhid bilgisi, Vahdet yaşamı değildir! Benlik sahibindeki tevhid bilgisidir. Bilgiye bakan Vahdet yaşamı var sanır! Vahdet yaşamı bensizdir.

 24. Yokluk hissiyatı tüm mistiklerin hedefidir. Tasavufun hedefi ise Bekâ yaşamıdır (Seyri meâllâh). Fenâda yokluk, Bekâda tedbirat zâhir olur.

 25. Tevhid bilgisiyle yaşayıp Vahdet ehli sanılanın, henüz benlikten arınmadığı için patlayacak çok balonu vardır. Bilgi balonunun patlaması bir iğnelik!

118 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!