1. Ölüm ötesi yaşamda geçerliliği olmayan ne yükleriniz var sırtınızda hiç düşündünüz mü? Oysa onların yüzünden şu günlerde hayatınız cehennem! Etraf yüzünden hayatınızı cehenneme çeviriyorsunuz. Oysa ölüm ötesinde hiçbiri sizle olmayacak! Hak bildiğiniz yoldan sapmayın etraf yüzünden.

 2. Akıl, hikmeti görsün için yaratılmıştır; Kalp, kudreti açığa çıkarmak için. Kalp, insana aittir; Akıl insansıda da bulunur. Kalp, halifenin açığa çıkış kapısıdır insan adını alarak. İnsan zâlimdir hakikatinin hakkını veremediği için; Cahildir hakikati âmâ olduğundan.

 3. Her şeyin varlığı Allâh’ladır; oysa o şeyde varlık gafletle devam eder. Allâh Zâtıyla var kıldığından mutlak gizlidirki, varlığı sürsün onun.

 4. İstersen “Allâh”ı ötele, dünya âhiret yanmaların bitmesin; istersen “yok”luğunun farkındalığıyla yaşa, seyrin Allâh olsun!

 5. İlişkinde başın ağrımasın istiyorsan muhatabının Allâh tarafından ne amaçla yaratılmakta olduğunu keşfetmeye çalış; ötesini de ondan bekleme!

 6. Allâh Celâliyle Zâhir oluyorsa, gadap tecellisinde ise, edep, O’na karşı çıkmak değil, sessizce dinleyip seyretmekten geçer.

 7. Dua, senin sende açığa çıkmasını istediğin şeyi Allâh’tan istemektir. İlmine göre istediğin neyse onu dua edeceksin, isteyeceksin Allâh’tan! Dualarınızı türkçe yapın! Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. Allâh’a dua; senin düşündüğün, konuştuğun dil neyse, o dil ile yapılır. Sadece salâtta yani namazda okuduğunuz âyetleri Arapça okumak zorundasınız!

 8. Dünyaya doğurtur Rahimden Rahman, baba etiketiyle etiketleyip kendini. Ölmeden öldürür Kahhar benliğini, mürşid adıyla etiketleyip kendini!

 9. Dünyaya doğan sürüyle de; Dünyadan melekûtuna doğan ne kadar acaba? Melekûtumuza yol olduğundan kaçımızın haberi var ki? Fark ettire Rabbimiz!

 10. Bir inanabilsen ölüp toprak olmayacağına! İnanabilsen Allâh halifesi olduğuna ve bunu keşfetmek için Dünya’da varolduğuna; cennete girersin!

 11. Ötendeki bir tanrı ile değil, Kurân’a göre, şah damarından yakın (beyninin derinlikleri) olan ile muhatapsın. Hitabın dışa değil özüne!

 12. Seni her an senden seninle izleyen, hesaba çekip sonucunu yaşatıyor veya erteliyor. Bil ve dilediğin gibi yaşa! Sonunda gelecek başa!

 13. Rasûlûllah’a, bildirdiği “Allâh”a, Kurân’a, âhirete inanıp; dünya kavgalarından uzak durup, ölümsüz yaşam geleceğine hazırlanana Selâm olsun.

 14. Kimse mezara yanında biriyle girmeyecek. Kimseye başkasının günahları sorulmayacak. Herkes kendi düşünce ve fiillerinin sonucuyla karşılaşacak.

 15. Aklınız veya imanınız varsa, sizi dünyada bırakacaklarınızın kavgasını yapmaya tahrik edenlere kapılmayın, cevap vermeyin. Adam olan, tartışmaz!

 16. Allâh bu dünyada âlimi cahille, akıllıyı deliyle, varlıklıyı hasedçi ile, güzeli kıskançlarla, çok sevilenleri dedikoducu müfterilerle sınar.

 17. Keşke bu dünyada yaratılan insanlarda irtifa göstergesi olsaydı! Herkes kendi manevî yüksekliğini görüp takip edebilseydi! Kendini nerelerde sananların gerçekte nerede olduğunu, yüksekten uçuyorum diyenlerin bacaklarını neden ağaçların çizdiğini görebilseydik!

 18. Kadir camilerde mi aranır? Gökten mi başına iner? Gece metaforu neyi anlatır? Kadr süreci ne olur? Düşün, gerçeği gör!

 19. İNZÂL kelimesinin İNMEK olarak çevirisi yanlıştır. Gökten inmiş bir şey yoktur! İnzâl, Rasûlün gaybındaki ilmin akıl boyutunda açığa çıkmasıdır.

 20. İnsanın hakikati ve dahi gaybı olan Esmâ mertebesi ilmi, Cebrâilî kuvve metaforuyla anlatılan akıl düzeyinde vahiy olarak açığa çıkar: İNZÂL!

 21. GECE; insanın gayb/bâtın yanının sembolik anlatımıdır. Kişinin kendi hakikatine benliksiz yönelişi sürecidir. Kur’ân mekânsallıktan söz etmez.

 22. Madde kavramının beynin algısı/yaratısı olduğunu kavrayamayanlar Kurân’ı da maddesellik/mekânsallık esasına göre yorumlar. Ucu gökteki tanrı!

 23. Yukarıda, uzayda tanrı var; onun yanından melekler dünyaya iniyor anlayışı, bilimin de tespitleri ile iflâs etmiştir. Olay dışsal değil, içseldir. Allâh’a varacak yolun; dışsallığında, uzayda değil, özüne, nefsinin gerçekte sâfiye olan hakikatine doğru… Hesap görücü Allâh, beyninin hakikati!

 24. Allâh kimseye akıl tutulması yaşatıp, hüsranla dünyadan ayırmasın! Dünyada önemli bir akıl tutulması yaşatan etkiler mevcut! İzleyin!

 25. Milyarlarca insanın açlık susuzluk çektiği dünya ortamında hâlimize şükürde değilsek, gerçekten nankörlerdeniz. Kazandım deyip, kendinden bilme!

124 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!