1. Astrolojik etkiler bedeni, hormonal ve duygusal sistemi etkilediğinde insanın şuuru davranışlarını kontrol edemezse, sonucunu yaşaması kaçınılmazdır. Şuur (kalp/vicdanın sesi) bilinci kontrol gücüne sahiptir ve astrolojik etkilerden etkilenmez. İnsan beşeriyetiyle bu etkiler altındadır.

 2. Beşer gözüyle bakan beşer görür, şaşar! Allâh kendinden gayrını görmez, Esmâsıyla seyirdedir! Beşerî duygulardan arınılmadan yanma bitmez!

 3. “Mahşerde herkes Rabbini gökteki Ay’ı görür gibi görecektir” (hadis) anlatımı, tipik bir metaforik anlatımdır. Dünyada görmemiş olanlaradır. “Ne yana başını çevirsen yüzünü görürsün” (âyet) gerçekliğini dünyada yaşamamış olan âhirette gerçeği fark eder demektir, cennetlik ise. “Dünyada âmâ olan âhirette de kördür” (âyet) vurgusu ise beşerî bakıştan arınmamışları anlatır. Ebedî cehennem yaşantısındadırlar.

 4. Beşer (kabulleri ve bedenî özellikleri bilincine yön veren); astrolojik etkilerin ZEBÛNUDUR! Kalp sahipleriyse, kalp gözüyle/şuurla fevkindedir.

 5. Hac bayramından önceki on günde oruç tutmanın çok büyük yararları olabilir. Hadisle tavsiye ediliyor. Hele şu kritik günlerde!

 6. Kurân’daki âyetlerden, Kütübü sitte hadislerinden haberi olmayan bizi eleştirmeye kalkıyor. 

 7. Ay ve Güneş tutulmaları kişide olmayanı yaşatmaz. Herkes o an’a kadar beynine yüklenmiş kabullerinin ve değerlerinin tetiklenmesini yaşar. Rabbinin izni olmadıkça astrolojik etkiler sana bir şey yaşatamaz! Ancak dün edindiklerinin Rabbinin izniyle açığa çıkmasına vesile olur.

 8. İllâ BİLLÂH sırrıyla euzü Bİ vechillah duasına devam tutulma sürecinde yarar sağlayabilir. Dua kitabımızda hadis olan bu duayı bulabilirsiniz.

 9. Ay araya girdi Güneş’in ışığını kesti bir süre! 100 yılda bir böylesine! Günde haftada kaç kere duygular araya girip mantığın ışığını kesiyor?

 10. Güneş tutulmasından doğa korksun! Siz daha çok, sık sık yaşadığınız akıl tutulmalarından korkun! Duygularınızın aklınızı örtmesinden dolayı!

 11. İnsanlar yükselen burçlarından önceki 12. evlerinde yaşarlar. İç dünyaları odur. Kişiyi gerçeğiyle tanımanın yolu 12. evini tespitten geçer. Örneğin; yükselen Aslan olan birinin iç dünyası Yengeç’tir. Ne kadar Aslan görünümlü olsa da iç dünyasında Yengeç özellikleriyle kendini hisseder. Bütün yükselen burçlara göre gördüklerinizin iç dünyalarını bu yoldan tanıyabilirsiniz. Astroloji insan fıtratlarını kurgu mekaniğidir, Yaratanın. Astrolojiyi ve oluşturan dalgaboylarını inkâr edenler çağdışı materyalist dünyadan günümüze gelememişlerdir. Beyinden, evrenden bîhaberdirler.

 12. İnsanların yaşamlarındaki en büyük handikapları unutkanlıkları ve muhataplarını değerlendirememeleri. Küçük görmeler ya da aşırı büyütmeler!

 13. Kurban kesmenin bayramı olmaz! Bayram, hac bayramıdır. Arafatta tövbelerin sonucu geçmiş günahlardan arınma bayramıdır.

 14. Kevser Sûresinde geçen “..nhar” intihar kelimesiyle aynı köktendir, benliğini ortadan kaldır anlamındadır. “Fe salli li Rabbike venhar” Rabbin olan esmâ mertebesine yönel ve benliğini kurban et demektir.

 15. Kur’ân ve Rasûlullâh anlatımındaki en açık metaforik anlatımlardan biri Kevser Sûresidir. Kevser, insanın orijini olan tüm El Esmâ havuzudur. İnsanın hakikati olan bu El Esmâ havuzu, aynı zamanda Rabbidir. Bu sûrede insanın hakikatini tanıması için Rabbine yönelmesi istenirken; aynı zamanda Rabbi indînde yokluğunu fark etmesi için de benliğinin başını kesmesi, onu kurban etmesi önerilmektedir. Başaramayan ebterdir. Ebter tanımı, ölüm sonrasında varlığını oluşturan Esmâ kuvvelerinin cennet yaşamını oluşturacak şekilde açığa çıkmayacağını anlatır. Kevser havuzu hadisi ise Rasûlün dünya değişimi sonrasında “Aminu Billâh” inancından sapanların, mahşer boyutunda azap duyacaklarını anlatır.

 16. İnsanlar arasındaki ilişkide beynin yaydığı biyomanyetik enerjinin çok önemli bir rolü vardır. Bu bağlantı çeşitleri beş sınıftır. İnsanların birbirlerine duydukları hisler beyinlerinin ürettiği biyomanyetik elektrik ile alâkalıdır. Seni çok seviyorum, sensiz yapamıyorum, senden nefret ediyorum hissiyatları bununla ilgilidir. İnsanlar arası ilişki genelde 5 kategoride incelenirken, kiminin çevresindekiler 4 kiminin 3 kategoride çevresi vardır. Herkesin hepsi olmaz. İnsanlar arasındaki bu biyomanyetik çekim ilişkisinin 1. kademesini AŞK; 2. kademesini sevgi; 3. kademesini HOŞLANMA olarak tanımlayabiliriz.

 17. İnsanlar Allâh sistemindeki acımasızlığı fark ettikleri zaman iş işten geçmiş olacak! Yaşananları OKUyamayanlar yaşayarak OKUyacak!

 18. Yaşamda Allâh kudret sıfatıyla Kâdir, Muktedir isimleriyle zâhirken, bu esmâsını açığa çıkarmadığı yerde acz yaşanır. Ve de sonuçları! Bizde RAUF ismi açığa çıktığı içindir ki acırız. Bu ismin mânâsını zâhir kılmazsa Allâh, acıma duygusu oluşmaz şiddet, zâlim meydana gelir.

 19. Allâh’ın genişliğine sınır koyan o sınırlar içinde boğulmaya mahkûm olur. Varlığının O’nun varlığı olduğunu fark etmedikçe şirktesin, günahtasın.

 20. İsa a.s., “Ahmaklığın devası yoktur” demiş. Buna nankörlük ve dedikodu bağımlılığını da eklesek!

 21. Gününün ne kadarında yeni fikirlerle yaşıyor, ne kadarında dedikoduyla ömür tüketip kendine zulmediyorsun? “Ya hayır söyle ya da sus” (hadis)!

 22. Birilerine laf yetiştirmenin fikir üretmek olduğunu sanan dedikoducular yalnızca kendilerini tatmin ederler. Oysa hiçbir şeyi değiştiremezler.

 23. En büyük zikir “Allâhu Ekber” diyebilmektir. Elbette anlamını tefekkür ederek! Zira bu zikir, varsayım benliğini kahreder!

 24. Et gözüyle bakan et görür şaşar; Kalp gözüyle bakan hayretten hayrete dalar; Allâh Nuruyla bakan âlemlerinde seyre dalar.

 25. Varlık sûretlerinin hakikati Allâh Esmâsıdır ki tedbirat da bu yoldan devam eder. Astrolojinin hakikati de budur. Ehli bilir bunun inceliğini. (65:12)

129 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!