1. Mübarek gecelerle (kandil değil!) ziynetli üç ayların herkese bereketli olmasını, hakikatine daha da yaklaşmasına vesile kılınmasını niyaz ederim.

 2. ADALET kavramınızı yenileyin! Allâh Adil’dir ne demektir; Allâh ADALETİ NEDİR?

 3. Regaib gecenizi tesbih namazıyla değerlendirip Allâh’tan yakîn niyaz ederseniz hazineye kavuşursunuz. Tesbih namazı, “Dua ve Zikir” kitabımızda.

 4. Gözünüzün algılama sınırlarına dayalı olarak, beyninizin yarattığı dünyanızdaki, bir illüzyondur, MADDE! 

 5. Yarın herkesi, her şeyi dünyada bırakıp öleceğini bilmesine rağmen, hiç ölmeyecekmiş sanrısı ile yaşayan insan, niçin sorgulamaz ölüm ötesini?

 6. Çok önemli değişim rüzgârlarıyla birlikte gelen üç aylar, şiddetli açılımlara, farklı gerçekçi değerlendirmelere vesile olacak inşaAllâh!

 7. İnsanları put veya ziyaret edilecek türbe olarak düşünenler hüsrana uğrar. Doğrusu, ilme sarılıp hakikati içselliğinde bulmaktır.

 8. Beni görmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz! Önemli olan paylaştığım bilgileri okuyabilmek ve üzerinde düşünüp içselliğinde değerlendirmektir.

 9. Müslümanlık dünyasının en büyük sorunu, “ALLÂH” dediğinin ne olduğunu bilmemesidir, din adamlarının pek çoğu dâhil! “SÜNNETULLÂH”ı da bilmezler!

 10. “Allâh”, “Sünnetullâh” bilinmeden Din konusu rayına oturmaz. “ZERRE ETKİ ZERRE TEPKİYİ OLUŞTURUR” cümlesini çok düşünün; Sünnetullâh’tır bu!

 11. Yaşadıklarından mutlu değilsen dön kendini sorgula, nerede yanlış yaptım ki bunu yaşıyorum, de. Kendine samimi ol! Çoğu yanlış bilgidendir!

 12. İmam Gazâli’ye astroloji öğrettiği nakledilen Ömer Hayyam, dünyayı bir pula satmışlardandı. Duyana sesleniyor: “Niceleri geldi, neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler.”

 13. Astrolojik etkilerde duyduğunuz kavramlar yoktur. Gelen dalgaboylarının frekansları farklı olup, beyindeki verileri tetikler sadece.

 14. Astrolojik etkiler, kişinin bilgi tabanındakilerin açığa çıkmasını tetikler. Kaderi, kişinin kendisindeki bilgi belirler, yıldızlar değil!

 15. Gıdalar nasıl biyolojik yapıyı ve beyni etkiliyorsa, astrolojik etkiler de bunun misalidir. Bilgi tabanını arındıran kurtuluşa erer!

 16. Kendine dön; şartlanmalarını ve bunlara dayalı değer yargılarını sorgula; Allâh ahlâkıyla ahlâklan; ki böylece kurtul. Kurân’ı “OKU”!

 17. Astroloji sizi yönetmez, bilgi tabanınıza girmiş bilgileri tetikler. Bu yüzden aynı etki herkeste farklı sonuçlanır. 

 18. Yıldızların etkisi ancak Rabbinin izni (fıtratın/Esmâ bileşiminin elverdiği kadarı) ile sendekinin açığa çıkmasına vesile olur. Yaratan Rab!

 19. Yaşamakta olduğunuz her şey gerçekte beyninizin içinde olup biten “an”lık seyirdir. Ebeden de böyledir. Beyniniz kendisine ulaşan bilgileri, geçmişte kaydedilen bilgilere göre değerlendirip anlık düşüncelerinizi görüntülü oluşturmaktadır.

 20. Körlerin fili tanımasıyla, hayalindeki tanrıya tapınan; “Allâh” adıyla neye işaret edildiğini bilmeyenin farkı var mıdır?

 21. “Salâtı ikâme” ile “namaz kılmak” arasındaki farkı bilmeyenin yaptığı jimnastikten öteye geçmez. Salât; ezberini tekrarlayıp, yatıp kalkmak değil!

 22. “Herkes” mi yaşamına yön veriyor, ilmin mi? Herkesi taklit eden misin, özgün kişiliğinle mi yaşıyorsun? Taklit eden misin yoksa taklit edilen mi?

 23. Kur’ân-ı Kerîm’e inanan herkes okusun bu âyeti ve duyursun herkese: De ki: “Ey nefslerinin hakkını vermede israf etmiş kullarım (benliğinin hakikatini yaşamak yerine ömrünü bedensellik yolunda harcamış olan)! Allâh Rahmetinden ümit kesmeyin! Muhakkak ki Allâh bütün suçları (tövbe edene) mağfiret eder... Muhakkak ki O, Ğafûr’durRahıym’dir.” (39:53)

 24. Beni cennet anahtarı verecek bir şeyhefendi, hocaefendi sanarak gelenler bir süre sonra çekip gidiyorlar. Sadece bildiğini paylaşanım demiştim!

 25. Allâh sisteminde herkes bir ferttir; elleriyle yaptığının inancının sonucunu yaşar, kimse başkasının biletini ödeyip onu cennete sokamaz.

27 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!