1. Paylaştığım bilgileri, fikirleri izleyin; beni değil! Yararlı görürseniz değerlendirin; görmezseniz bana Selâmet, mağfiret, Rahmet dileyin.

 2. Yurtdışından gelenin ilk TR gözlemi: Telaş, acelecilik, sabırsızlık, stres, hırs, önce BEN! Allâh selâmet versin!

 3. Kişiyi Allâh ne amaçla yaratmışı merak ediyorsan, onun ne peşinde koştuğuna, ne istediğine bak. Dilediğini kendine seçer, dilediğini dünyaya!

 4. Dünya ehli, sonsuzluk ehlinden; sonsuzluk ehli, dünya ehlinden uzak durur. Allâh ehliyse, ikisine de yaklaşmaz; uzaktan seyreder!

 5. Allâh’tan çıkarı için, nefsi için bir şeyler isteyip bekleyip, bunun için ibadet edenler vardır; kulluğunun gereğince ibadet edenler vardır.

 6. Kadın ile jokey arasındaki benzerlikler? İlk benzerlik, ikisi de asla dizginleri elinden bırakmaz! Gerisini siz sayın!

 7. Espiri anlayışı gelişmemiş toplumlarda ne felsefe ne de derin tasavvuf konuşulabilir. Beyin çalışması hepsinde aynıdır. Sözden öze geçebilmek.

 8. Renkler Allâh’ın Esmâ paletinin yansımasıdır! Yalnızca siyah, lacivert, gri ve kahverengiyle sınırlananlar, nelerden mahrum kalırlar!

 9. Beyin, rahimde gelişen bebeği kendi organı, parçası kabul eder; daha sonra oradan çıksa bile. Phantom (hayalet) organ olayı. İşte anne-evlât ilişkisi!

 10. Evlât, annesi için, kendi organı hükmündedir ki, evlâdın bunu anlaması asla mümkün değildir. Anne ile ilgili hadislerdeki sır budur. Anneni ÜZME!

 11. Tüm varlık Rahman ve Rahiym’den yaratılır. Rahman etken, erkek; Rahiym dişi edilgendir. Rahimde dünyaya gelen her varlık ki, getirenin parçasıdır.

 12. Annen Rahimdir! Anneye isyan o yüzden Yaratanına isyan gibi sayılmıştır. Allâh’tan yüzçevir demedikçe annene karşı gelip üzme! Allâh üzülür!

 13. Anneler günü senenin her günü, her saati, her an’ıdır. Anne sevgisi ibadettir! Çünkü o hep senin için en iyi bildiğini ister. Sevgiyle kucakla!

 14. Çeşitli toplumlardaki insanların kavgalarına, sanki Vikings dizisini seyrediyormuşçasına bakan insanlar da yaşıyor yeryüzünde!

 15. TEK, HER AN YENİ ŞANDA! Öyle ise... O’nun sonluluğundan ya da SONSUZLUĞUNDAN söz etmek ne kadar doğrudur? AN TEK ise!

 16. HİÇ’lik, yaratılmış kavramların tanımlayamayacağı şey anlamınadır! HİÇ’lik orijin olsaydı HEP’ten söz edilemezdi. Seyir, esmânın esmâyı seyri!

 17. TEK’lik, Esmâ’dan kaynaklanan çevirimiçi kavramdır! HÛ, mutlak Gayb’dır; tanımlanamaz! Tanımlamaya kalkan çevirimiçine düşer! İdrak edilemez.

 18. HİÇ’lik, yaratılmışın benliğinin hakikatidir! BEN’lik yaratana aittir. HİÇ’liğinin farkındalığı zâhir olursa, teslim olmuş olarak yaşarsın!

 19. Önündeki sağına soluna göğe uzanan sonsuz çelik duvardaki jilet kesiğinden trilyonlarca yıldızlı evrene bakan insanlık, başka canlı yok diyor!

 20. Allâh, bir toplumu “mesh” edip maymunlara (taklitçi mahluk) döndürmüşse; gaflet ve dalâlet kuşatmışsa her yanı, tek çare inzivadır ayık olana!

 21. Arada bir tanrıya yönelip bir şeyler isteyip, sonra bedensel isteklerine tapınanlar, yediği içtiğiyle hava atanlar: “Andolsun ki cin ve insten çoğunu cehennem yaşamı için yaratıp, çoğalttık! Ki onların kalpleri (şuurları) var, (hakikati) kavrayamazlar; gözleri var bunların, onlarla baktıklarını değerlendiremezler; kulakları var, onlarla duyduklarını kavrayamazlar!.. İşte bunlar en’am (evcil hayvanlar) gibidirler; belki daha da şaşkın! Onlar gâfillerin (gılaf içinde - kozalarında yaşayanların) ta kendileridir!” (7:179)

 22. DUA GECESİ... Allâh rahmeti merhameti mağfireti Soma’da göçük altında kalanlara, yakınlarına ve hepimize olsun.

 23. Yaratış Sisteminde (Sünnetullâh) hokuspokus yoktur! Beden gıdayla, beyin zikirle gelişir! Zikir, tanrı için değil, beynini oluşturan Esmân için.

 24. Soma şehitleri için, gayrımüslim taklidi olarak saygı duruşu yerine, ruhlarına 3 İhlâs 1 Fâtiha okuyun. Okuduklarınız ruhlarına ulaşır.

 25. RÜŞVET TOPLUMUN KANSERİDİR, adaleti (herkesin hak ettiğini alması) yok eder! Rüşvet alan karşılığında neler kaybettiğini bilseydi asla almazdı.

28 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!