1. Cehennem, sizin iman esaslarına uymayan düşünce ve fiillerinizin sonucunda yaşayacağınız yanmalar ortamıdır. Fiiller imana göre oluşur.

 2. İnsanın tüm düşünce ve fiilleri; imanının yansıması, iman anlayışının sonucudur. İman esastır.

 3. Hz. Muhammed (sav) Sahihi Buharî Cilt-12, 1918. hadisinde şöyle buyuruyor: “Hiç kimse kendi ameliyle felâha eremez. Cennet sahibi olamaz.” Sorarlar: “Sen de mi ya Rasûlullâh?” Cevap verir: “Evet, ben de... Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir.”

 4. Duanın, Allâh’a yönelişin, zikrin gücünü biliyor musunuz? Secdede Rabbinizle konuşup kusurlarınızı itiraf ettiniz mi?

 5. Secdede Rabbine karşı samimi olarak tüm yanlışlarını detaylarıyla itiraf edip bağışlanma dileyemiyorsan, samimiyetten söz etme!

 6. Öncelikle şu hususu kavrayamazsanız, dini anlamada hayal dünyasında dolaşıp, gerçeklerden uzak yaşamaktan kurtulamazsınız. Nedir o? Din kapsamında kullanılan kavramlar, yaşamın çeşitli boyutlarında kendi boyutlarına göre algılanabilir somut gerçeklikleri tanımlamak içindir. “Her yağmur damlası iki melek tarafından yeryüzüne indirilir” anlamındaki hadisi düşünün. İster su damlasını oluşturan iki kuvvet (H2O) de, istersen de melek (melk/kuvve) anlamında yerine nurdan kanatlı görünmez varlık tahayyül et. Zebânî vs. kavramlar, varlıktaki somut gerçektir. İnsan beyni, her bilgiyi/data, “El Musavvir” ismi özelliğinden dolayı hayalî görüntüye çevirir ve farkındalık alanında öylece açığa çıkarır. Bu yüzdendir ki, insanoğlu bilgi/data evreninde, her an hayalî sûretler dünyasında yaşar. Gerçekte yalnızca ilim vardır, bilgi/data dönüşümü.

 7. Rasûlullâh’ın bildirdiği her şeyin mutlak gerçekliği vardır. Ya söz ettiği tanımlama ile neye işaret ettiğini anla; ya da söylediğine iman et! İş böyle olunca VORTEKS konusunu daha derin ve kapsamlı sorgulamak ve düşünmek gereği ortaya çıkar, düşünebilen beyinlerce. Geride neler var? ÇEKİM GÜCÜ, GRAVİTASYON ve bu türden konuşulan birimlerin ilişkisi ve varlığın bütünlüğü tamamıyla Esmâ özelliklerinin enerji VORTEKSLERİDİR. Doğa, Sünnetullâh'ın açığa çıkış ve işleyiş sistemi midir? 

 8. Rabbim, okuduğunu anlamayan ya da tersinden anlayanlardan sana sığınırım!

 9. Ezberini tekrarla ömür harcayanla; sürekli ezber bozup, yeniye açılıp, kendini yenileyen bir olur mu?

 10. Vorteks enerjisi; TEK’in, evren adı altında açığa çıkan bilgi paketlerini oluşturup, bir arada tutan dalga boylarıdır. “Vedûd”, çekim gücüdür. Şuur ismiyle tanımlanan bilgi paketinin (insanın) bütünlüğünü ve sonsuz bir aradalığını bu “Vedûd” ile işaret edilen çekim gücü sağlar.

 11. Vorteks; kuantum boyut bütünselliğinden, gerçekte bilgi paketleri olan evrensel oluşuma tüm algılanan ve algılanamayan yapıların yapıştırıcısıdır. Her bilgi paketi olan yapının kendi vorteksi vardır ki, diğer kendi frekansındakileri bu yoldan kendi kapsamına çeker, yörüngesinde tutar. Tüm elektromanyetik dalgalar gerçekte bilgi/data dalgalarıdır ki, evrende kaybolup yok olmazlar, uygun frekanslı bilgi paketleriyle bütünleşir. Beynini dışsallığa çeken her birim ve olayın vorteksi dinde “fitne” olarak tanımlanır; içselliğinin hakikatini fark etmene ise “ibadet” vesile olur. Dışsal vortekslersiz yaşamak mümkün değildir; ancak onlara kapılmamak mümkündür. Allâh irade sıfatının adı “MÜRİD” sende mecuttur. Zikri yararlıdır. “MÜRİD”, beyninin hakikatindeki Allâh’ın irade sıfatının frekansıdır. İradeyi güçlendirerek dışsal vortekslere karşı direnç geliştirir. Bütün ibadet ve zikirler, beyninin hakikatindeki kuvveleri harekete geçirerek fitnelerden korunman için önerilmiştir. İbadetle Allâh’a firar! “Allâh’a firar edin” âyetinin anlamı; beyninizin hakikati olan Allâh Esmâsının işaret ettiği kuvvelere firar edin dışsallıktan, demektir.

 12. HAKİKAT, RENKSİZDİR! El Esmâ renk paletidir, renkleri yaratır! Sanma ki kırmızı yeşilden söz ediyorum! Renksiz, renklerde tedbir eder!

 13. Belli alt yapısı olanlar için yazıyorum. Geri kalanın zaten hocası şeyhi var, onların beni okumaya gereksinimi yok. Mutlular, dünyalarında… İnsanların az çok bildiklerine dayalı olarak bazı derinlikli konulara değiniyorum. Hiç farkında olmadıklarını yazsam hemen inkâra saparlar! Beynin derûni oluşumu ve varlığın Hakikatine hiç değinmedik!

 14. Vortekslere karşı neden savunma zikri “Müriyd”dir? 

 15. Allâh kime hidâyet ederse, işte o hakikate erdirilmiştir... Kimi de saptırmışsa artık onu aydınlatacak bir velî bulamazsın. (18:17)

 16. TEK’LİK, ismi Allâh olanın Vâhid, Ahad, Samed oluşunun mânâsını kavrayamayan ve buna göre varlık âlemine bakamayan KADER KONUSUNU ANLAYAMAZ!

 17. PRENSİBİM: Söylediklerime inanmakla kalmayıp, sorgulayın, araştırın, inceleyin, DENEYİN; ondan sonra kendi aklınızla kendi kararınızı verin!

 18. Cennet nimetleri için birilerinin kanatları altına sığınmak isteyenlerle, özgün hakikatlerini yaşamak için benliğinden geçenler bir olur mu?

 19. Herkes sana yanlış veya düşüncesiz (kendine göre düşünceli) davranabilir. Akıllıysan o davranıştan yarar sağlayacak yolu bulursun. Kazanırsın.

 20. Hırs, insanın başına gelecek en büyük belâdır. NANKÖRLÜĞÜ TETİKLER! Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan eder! Pişmanlık çare olmaz!

 21. Ne gidene dur deriz, ne ölecek bir dakika ertelenir. Herkes lâyığını bulur, sonucuna katlanır. Herkes kendi mezarında gömülüdür. Selâm ola!

 22. Basit düşünceli; ömrünü isim ve resim dedikodusuyla harcarken; derin düşünebilen beyinler; varlığın hakikatini, açığa çıkış sistemini irdeler!

 23. Mâdem istek var, yaz diyorsunuz; buyurun! Anlayabilene, hazmedebilene: Dünya’dan algıladığınız her şey, ANLIK İLLÜZYONDUR! Dünyanız Bâkî’dir! Bâkî dünyanızdakiler dahi, anlık hologram/hayallerdir ki, onlar da yalnızca hafızadaki an’ın kareleridir. “Var biraz da sen oyalan”!

 24. Taklit ehli klişe konuşur, tasavvuf dedikodusuyla avunur; kendini ermiş sanır! Tahkik ehli tahkikini anlatır eğer konuşursa, sistemi bilir!

 25. Geldim, gidiyorum 50 yılı aşkın çalışmadan sonra, gerçeğini, sistemini Rabbimin keşfettirmediği şeyi dedikoduya dayalı yazmadım. Görene!

30 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!