Cevaplar

Zâtî kimliği ile ilâhî sıfatlarla tahakkuk etmiş bir mahal olarak, insanlığa istikamet verme; yeni bir jenerasyon oluşturma gücünü kendinde bulmuş; ve bunun gereğini yürürlüğe koymuştur!.. Bu olaylar da, çeşitli yönlerden, bu sıçramayı sembolize eder diye düşünüyorum...

1) Ateş terkibiyetin hükmündeki birimi yakar.

2) Terkibiyetin hükmünden kurtulmuş bilincin, kendindeki Hayat ve Kudret sıfatını ortaya koyması, kurtulmuş “olanın” kendindeki...

− Özünden özüne tam teslimiyet mi acaba Üstadım..?

− O zaman, İbrahim ismi ile çıkar Kâbe’ye çağırır insanları hakikate erdirmek için; bugün de bu isimle çıkar, insanları chat’e çağırır Beytullâh’ı anlatıp yaşatmak için!!!

− Hz. İbrahim’in özünden gelenleri kendisinde fiiliyata dökememesi Nemrud’un kendisini ateşe atarak yanması olarak değerlendirilebilir.

Bilâhere bu yanma neticesi Zâhir, Bâtın, Ezel ve Ebed olanın da “O” olduğunu anlaması, kuşu dört parçaya ayırması ve bunları kendisinde cem ederek tekrar canlandırması olabilir. Daha sonra da tekâmülünün tamamlanarak Kâbe’yi özünde inşa etmiştir... düşüncesindeyim.

− Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması beden kayıtlarından çıkışını sembolize ediyor. Kuşu dörde ayırıp sonra diriltmesi ise kendinde ortaya çıkan ilim, kudret, hayat sıfatlarıdır. Bunların neticesinde özündeki gerçeğe Zât boyutunda vâkıf oluyor...

Üstad

− Hz. Muhammed “Ene beşerün MİSLİKUM” diyorsa... Hz. İbrahim de öyledir, demektir... Bu durumda Ben de kendimde bunları aramayayım mı?..

Aramak için de, önce ne olduğunu anlamam gerekmez mi?..

Günahını bilmeden tövbe ediyorsun, bu nasıl tövbe; diyor Yunus!..

Öyle ise, önce kendimde olanları bilip, onların ne ve nasıl, neden oluştuğunu kavramam gerekmez mi?..

Olayı, bu şudur, bu şudur gibi etiketleyerek nereye varabilirim ki?..

Aksine böyle yaparak yolumu kendi elimle kapatmış olmaz mıyım?..

Arabadan haberin yoksa; ya da var da ne olduğunu bile anlamadan, güzel şeymiş deyip olayı kapatıyorsan; nasıl araba sahibi olup kullanıp, bir yerlere varabilirsin?..

Ne olacak şimdi benim hâlim?..

Hiçbirinizden olayı anlamama ve kendimde aramama çare olacak cevabı alamadım!..

Cevap

− O zamanki Hz. İbrahim’den anlatırsak, ciltlerle kitaplar yazılmış... Sıfatlarla anlatmaya, veya nefis mertebeleri ile anlatmaya çalışırsak, tanrıya varırız ve mukallit oluruz!

Kendimize ve bizdeki İbrahim’i anlatırsak, kendimizdeki, yöneldiğimiz Kâbe’yi inşa etmiş isek ve ki bu Kâbe’yi inşa edeni, hangi isim altında ateşe atmak isteyen olursa Onu yakamaz!!!

Üstad

− DIŞARDAN BAKARAK DEĞİL, olayı İÇERDEN DIŞARI DOĞRU çözebilirsek konunun ipucunu yakalamış olabiliriz diye düşünüyorum... 

74 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!