Cevaplar

− Chat’in baş kısmını kaçırdık ama İbrahim Nebi için onun hanîf oluşu her şeyi özünden aldığını gösterir diye düşünüyoruz.

− Ortada bir diyalog yoktu ki, ayrı odak yoktu ki diyalog olsun...

− Sembol yollu şu anlatılmak isteniyor yanılmıyorsam...

Marifete ulaşmamış bilinç, ölü gibidir. Marifet ilimle gerçekleşir. İlmin tahakkuku sonucu kişi bilir ki, Evvel−Âhir, Zâhir−Bâtın hep aynı sonsuz sınırsız Tek’ten başkası değildir. Bunu ilmi ilâhî ile bilir ve ilâhî kudretle izhar eder. Müşahede sonucu Mutmain olan nefs, bilinci itibarıyla “Kâbe” diye sembolize edilen imar edilmiş beyt hâlini alır. Dolayısıyla da birimselliğe ait yanma olayı (Nemrud’un ateşi) yakmaz diye düşünüyorum.

− Üstadım, özden gelen bir tahakkuk olduğunu düşünüyorum...

− Nemrud olayı, vehmin tesirinin beyin gücü ile atılabileceğini; kuş olayı Allâh’ın bütün canlıları nasıl dirilteceğini ve buna kesinlikle iman edilmesini; Kâbe olayı ise, kendi hakikatinin açığa çıkmasıdır diye düşünüyorum...

− İbrahim Aleyhisselâm’ın Nübüvvet vasfı, özündeki hakikate ulaşmasını zaten gerekli kılan bir vasıftı... Dolayısıyla çokluk âlemine ait hiçbir olay O’nu kaydı altına alamazdı; biz sade vatandaşın da özü Hz. İbrahim’inkiyle aynı; önce bunu idrak etmeliyiz! Nübüvvet vasfı taşıma şansımızın olmayışı, özümüzdeki hakikati yaşama sürecimizi tamamen ilim ve imanımızın gücüyle sınırlamaktadır.

− Anladığım kadarıyla, bu işaretlerin bir anlamı da, İbrahim Aleyhisselâm’ın bir beşer olarak, etrafa rağmen hak bildiği yolda, kendi özünden aldığı güçle yürümesi, bunun sonucu olarak dışarıdan bir zarar görmemesi, fizik kurallar üzerinde hüküm sürebileceğini göstermesi ve de inancını yeryüzünde bina ederek insanlığa yeni bir yol açması...

− Tamamıyla ÖZünden geldiği şekilde yaptığını, bize örnek olduğuna göre de hangi YÖNe bizim de yönelmemiz gerektiği anlatılıyor şeklinde algılayabiliriz...

− Okuduklarımdan anladığım kadarı ile ateşe atılıp kurtulması birimsellikten çıkıp hakikatine ermesi. Dört kuş hikâyesinden anladığım, kendi programının (Su, Hava, Toprak veya Ateş) dışındaki bütünsel programı yaşaması sonra kendi Kâbe’sini kurup hakikate ermesi (Taklitten taklit..?)

Üstad

− Şimdi İbrahim Nebi olayında olduğu gibi, aynı şeyleri diğer Nebiler ve Rasûller ve olaylar için dahi düşünelim...

Bunlar bize tarih bilgimiz artsın diye mi anlatılıyor Kurân’da?!!

Cevap

− Rabbanîlikten kurtulup ilâhîliğe ulaşıp seyir hâlinde iken İbrahim Aleyhisselâm gibi olunabilinir ancak diye düşünüyorum...

Üstad

− Yahû ne oldu bugün sizlere?.. Nefesinizi bile duyamıyorum!.. Ölü toprağı mı attılar üstünüze?..

Cevaplar

− Varlığımızdaki evrensel özü fark ettirip, bu özdeki mânâları ortaya koyabilme yeteneğine sahip olduğumuzu fark ettirmek için... 

77 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!