Evrenselliğe ulaşmamış insanların, Evrensel Allâh Rasûlü’nü değerlendirebilmesi çok güçtür!.. Dolayısıyla Evrensel Dini fark edebilmeleri de öyle!

Bunu kavrayabilen evrensel insanlar, tüm örf, âdet ve ananelere saygılı olmalarına rağmen, kesinlikle o yöresel ve GÖRESEL değerlere bağlanarak, kayıt altına girmezler; tıpkı Celâleddin Rûmi, Şemsi Tebrizi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî gibi!

Allâh Rasûlü, “Evrensel insan” Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)... Allâh’ın Evrensel Velîleri... Evrensel İnsanlar... Evrensel Kitap... Evrensel Sırlarla dolu hitap... Ve “OKU”yanları...

Ve de...

Irkların dinleri... Irkların peygamberleri... Mukallit din mensupları... Irkların velîleri ve her mahallenin kutup, gavs, mehdileri... Saptırılmış Kur’ân meâlleri... Tanrıdan, Peygamberinden, tanrıyı erkek (İngilizce’de ‘he’) olarak tanıtan tercüme Kur’ân anlayışlarından doğan totemist ya da göktanrısal din anlayışları!

Bunların tümünün, bir sepette, “İslâm Dini” diye etiketlenerek sergilenişi...

Allâh’ın Evrensel Rasûl’ü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın bildirmiş olduğu evrensel gerçekleri açıklayan İslâm Dini’ni, Evrensel Kitap Kur’ân-ı Kerîm’i “OKU”mak için, önce, evrensellik nedir ve nasıl olur bunu fark etmek ve öğrenmek ve hazmetmek; sonra da bu bakışla o Kitaba bakabilmek gerekir!

Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın sünnetinin, Arap âdet ve örfleri değil; Allâh sünneti olup; “Allâh sünneti”nin ne olduğunu idrak ve hazmetmiş olmak gerekir!

Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa Aleyhisselam’ı “OKU”mak = “İKRA” gerekir!

Ki bunlardan sonra Evrensel İslâm Dini’nin ne olduğu fark edilebilsin... Ondan sonra da, bu fark edilen gerçek, tasdik veya reddedilsin!

Elhamdulillâh müslümanım”!..

İnşâAllâh müslümansın!!?

Bu belirleme, eğer takliden söylenen bir lafız ise; söyleyenin hâli, yüzme biliyorum diyen fakat hayatında deniz görmemiş olan insanın vurgulamak istediği gerçeğine(!) benzer!

Evrenselliğin ne olduğunu duymamış insanın; yöresel ve GÖRESEL değerlerle şartlanmış ve bloke olmuş beynine; belirli kelimeleri yerleştirip, onları tekrar etmesinin ona ne kazandıracağı sorusu çok önemlidir.

“Evrenselliğin” ne olduğunu bilmeyen insanın, Evrensel Din, Evrensel Rasûl, Evrensel İnsan kavramlarını değerlendirebilmesi, hiç mümkün değildir!

Oysa Allâh’ın Rasûlü Evrensel İnsan Muhammed Mustafa (aleyhisselâm); insanları, Evrensel Din olan İslâm’ı tasdike ve gereğini yaşamaya davet ediyor!

Öyle ise, çok acil olarak, ırksal din anlayışından arınıp; Evrensel İslâm Dini’ni fark etmek ve kavramak üzere; Arap ırkından olması itibarıyla değil, evrenselliği itibarıyla Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ı “OKU”maya = “İKRA” çalışmalıyız, ki artık bazı gerçekleri fark etmeye başlayabilelim.

 

1.11.1998
New Jersey - USA

27 / 60

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!