93. Duha Sûresi

Duha Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 11.sırada nazıl olmuştur... 11 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “ed-Duha” (kuşluk vakti) kelimesinden alır...

Müddessir Suresi’nin girişinde açıklandığı üzere, Hz.Rasulullah’a OKU’nun/vahyin açılmasından sonra bir müddet  vahiy meleği nüzül etmez... Bu durum Mekke müşriklerinin “Rabbi Muhammedi terketti” gibi, dedikodularına da sebep olur... Nihayet bu sure nazıl olur... Bu sure nazıl olduğunda Hz.Rasulullah “Allahu Ekber” diyerek manevi hissiyatını, sevincini ifade eder... Bu nedenle Kur’an’ın mukabele hatimlerinde bu sure’den itibaren “Allahu Ekber” denilmesi bize sünnettir...

Duha Suresinde: Kur’an’ın Kitab tertibi itibarıyla “Leyl” suresinden sonra gelen “Duha” suresi, nüzül sırası itibarıyla da “Leyl” suresinden sonra nazıl olmuştur (rivayetlere göre 9. ve 11. sıradalar)... “Leyl” suresinde Hz.Ebu Bekr r.a.ın en takvaen cömert ve sıddıkıyyet gibi özelliklerinden bahsedildikten sonra “Duha” suresinde ise Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in muhteşem kemalatına, habibullah oluşuna, nübüvvet ve velayet gibi özelliklerine işaret edilmektedir...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kasem ederim duhaya (Güneş’in dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere),

2-) Sükûnet vaktinde geceye ki,

3-) Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı!

4-) Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır.

5-) Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın!

6-) Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı?

7-) Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi?

8-) Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - “yok”lukta) bulup da zenginliğe (“gına”ya) kavuşturmadık mı (ElĞaniyy kulu yapmadık mı, ÂlemlerdenĞaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?

9-) O hâlde, yetime hor bakma!

10-) İsteyeni, soru soranı sakın azarlama!

11-) Rabbinin nimetini, dillendir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!