Sayfayı Yazdır

“B” Sırrıyla Anlayış

Söz buraya gelmişken, isterseniz, almış olduğumuz bu B harfi sırrıyla bazı âyetleri değerlendirmeye çalışalım:

“…vAllâhu muhiytun Bilkâfiriyn”(2.Bakara: 19)

“… Allâh, hakikati inkâr edenlerin de varlığını meydana getiren Muhiyt’tir (ihâta etmektedir).

* * *

“…vAllâhu Bi külli şey’in ‘Aliym”(2.Bakara: 282)

“… Allâh Bi-küllî şey’in - her şeyin Esmâ’sıyla hakikati olarak Aliym’dir.

* * *

“…vAllâhu Basıyrun Bimâ ya’melûn”(2.Bakara: 96)

“… Allâh, hakikatleri olarak yaptıklarını değerlendirmektedir (Basıyr).

* * *

“…innAllâhe BinNasi le Raûfun Rahıym”(22.Hac: 65)

“… Muhakkak ki Allâh insanlarda Raûf’tur, Rahıym’dir.

* * *

“...vAllâhu Aliymun Bi ma ya’melun” (12.Yûsuf: 19)

“... Allâh onların yapmakta olduklarını (onların hakikati ve fiillerinin yaratanı olarak) Aliym’dir.”

* * *

“…vAllâhu a’lemu Bi ma yektümun”(3.Âl-u İmran: 167)

“... Allâh gerçeği bilirken, neyi içlerinde gizlemeye çalışıyorlardı!”

* * *

“Vasnaılfülke Bi a’yunina ve vahyina...” (11.Hûd: 37)

“Gözlerimiz olarak (mâiyet sırrına işaret bu ifade), vahyimizce gemiyi yap...”

* * *

“…vAllâhu Rauf’un Bil’ıbad”(3.Âl-u İmran: 30)

“Allâh kullarına hakikatlerinden Raûf’tur.”

* * *

“…ve mâ tef’alû min hayrin feinnAllâhe Bihî ‘Aliym” (2.Bakara: 215)

“... Hayırdan ne yaparsanız, Allâh (Esmâ’sıyla fiillerinizi yaratan olarak) bilir.”

* * *

“…vAllâhu Bi ma ta’melune Habiyr”(3.Âl-u İmran: 180)

“... Allâh yapmakta olduklarınızdan (onları yaratan olarak) Habiyr’dir.”

* * *

“…innAllâhe Aliym’un Bil müfsidiyn” (3.Âl-u İmran: 63)

“... Şüphesiz ki Allâh fesat çıkaranları bilir (sonucunu yaşatır).”

* * *

“…vAllâhu Aliymün Bil müttekıyn”(3.Âl-u İmran: 115)

“... Allâh korunanların varlığındaki Esmâ’sıyla Aliym’dir.”

* * *

“…vAllâhu Aliymun Bi zatis sudur”(3.Âl-u İmran: 154)

“... Allâh içinizdekileri bilir, zira sînelerinizin hakikati O’nun Esmâ’sıdır.”

* * *

34 / 98

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!