1. Dünyanda kendini, hakikatin olan Allâh esmâsını (özelliklerini) fark etmek için varsın! Beynin, Rabbinin arşıdır! O diler, sende açığa çıkar!

 2. Kimsenin hesabı kimseye sorulmaz, herkes dünyasındakinin sonuçlarını yaşar! Dünyanı arındırmamışsan, düşünmeden sorgulamadan yaşamak üzücüdür.

 3. Cehennem kendini ET beyinli sananların hâli ve geleceğidir. Öyle olmadığını fark ettiklerinde iş işten geçmiş olacak.

 4. “Nefsini bilen Rabbini bilir”deki “nefs”in günümüzdeki tercümesi “beyin”dir. “Beyin”in derinliğini öğrenin.

 5. Beyin ölümü TADAR ve bedensiz yaşama devam eder, bilgi tabanının oluşturduğu dünyasında (kabrinde) mahşere kadar. Rabbin, beyninin hakikatidir!

 6. Allâh’ı sevmek gökte ötendeki hayalî tanrıyı sevmek değildir! Sayısız sûretle karşında olan hep O’nun vechidir. Gayrını sevmek mümkün değil!

 7. Nankör için belâ okumayın. O zaten belâsını bulmuştur yaşadığı nankörlükle.

 8. Muhakkak ki Allâh kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dûnundakileri (bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar... Nisa:48.

 9. Gâfil, kişilerle uğraşıp, onları konu eder; âlim, fikirleri konu edip, onları tartışır. Dinle ve tanı karşındakini! 

 10. “Verdiğine kimse engel olamaz; vermediğini kimse veremez; hükmünü kimse geri çeviremez” Hz. Muhammed (sav). Yaşamın realitesidir bu dua.

 11. Allâh bir kuluna hayır dilerse; ona sorgulamayı, düşünmeyi, ÖNYARGISIZ okumayı dinlemeyi, geçmişsiz olarak “an”ı değerlendirmeyi nasip eder.

 12. Şartlanmışlığın getirisi değer yargılarına dayalı duygular zincirinden arınmadıkça hakikati göremez ve değerlendiremezsin. Aldatma kendini!

 13. Beynin hep dünyada bırakıp gideceğin şeylerle meşgûl. Biraz da ölüm ertesi bedensiz/ölümsüz yaşamı araştırıp sorgulasan her an geçebileceğin.

 14. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar, aynı saat/dakikada topluca tek bir amaca dönük dua ederlerse bir topluluk olarak umulur ki icabet olur.

 15. LÂ İLÂHE İLLALLÂH diyen ve bu ikrar üzerine ölen hiçbir kul yoktur ki, cennete girmesin. (Sahih-i Müslim)

 16. Ümmetinden her kim Allâh’a hiçbir şeyi şerik koşmayarak ölürse cennete girecektir, diye müjdeledi. (Sahih-i Müslim)

 17. Sendeki “Allâh” ismiyle tanımladığın kavram, Hz. Muhammed’in (sav) Kurân’la bildirdiği “ALLÂH” tanımıyla bütünleşmiyorsa, “şirk” ehli kapsamındasın.

 18. “Ben dilediğimi yaparım” diyen Allâh, bunu ne zaman nerede yapmakta? Cevabını iyi düşün! İnancınla yaşama olaylara bakışınla çelişki olmasın.

 19. Hiç kimseyi güzel fiilleri ve ibadeti cennete sokamaz! (Buhari hadisi)

 20. Zirvede oturmaya, sadece verenlerin hakkı vardır!

 21. Tüm yaşadıklarınızı beyninizin hologram dünyasında yaşıyorsunuz. Gece rüyasından gündüz rüyasına geçer gibi. Düşünün! 

 22. Din, Allâh’ın her şeyi yaratma ve oluşturma sistemidir. Bilim, dinin mecaz ve sembollerinin mekaniğini çözer, açıklar.

 23. “Allâh indînde din, İslâm’dır” demek; her şey Allâh’ın ilmine göre, O’nun irade ve kudretiyle açığa çıkmaktadır, anlamını taşır.

 24. Sizi taklide çağıranlardan kaçın! Çünkü size hayvan muamelesi yapmaktalar. Anlamını yaşamıyorsan farkın ne?

 25. Kilise anlayışı kökenli bilim adamları tanrıya inanmıyor, son bulgular ışığında. Oysa Allâh’a inananlar, 1400 yıldır ilâha/tanrıya inanmıyorlar.

9 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!