1. Anlayışı sınırlı, Allâh’a teslim olması gerekli sanır; oysa tüm varlık, zaten teslimdir! “Allâh indînde din İslâm’dır” âyeti bunu vurgular.

 2. Kavga ettiklerin, yatağında (dünyasında) mışıl mışıl uyurken; sen dünyanda onun yüzünden azap içinde kıvranıyorsun! Unut ve an’ını yaşa!

 3. Biliyorum ama” diye başlayan tüm cümlelerin, o bildiğine inanmadığını gösterir; ya da hakkıyla o konuyu bilmediğini!

 4. Başına gelen her musibet Allâh'ın dilemesiyledir! Ya razı olursun iman ehli olarak; ya da o fiili yaratanın Allâh olduğunu inkâr edersin.

 5. Beyninin algılama organlarına GÖRE oluşan “HOLOGRAM DÜNYASI”nda yaşarken; hangi “dış(!)” dünya gerçekliğinden ne kadar söz edebilirsin?

 6. Beyninin orijin yapısıyla baş başa kaldığında, algıladıklarına göre oluşacak hologram dünyanda (kabrinde) yaşamını neye göre değerlendireceksin?

 7. Kâfir, hakikatinin Allâh esmâsı olduğunu inkâr eden; müşrik, O’nun esmâsı dışında bir şey olmadığı hâlde, O yanı sıra BEN de varım, diyendir!

 8. Sevmek, sevdiğinle bütünleşmek demektir. Bütünleşme yoksa o beğenmektir, hayranlıktır, sahip olma arzusudur. Seven, kendini sevdiğinde yok eder.

 9. 13/Eylül/1963 Cuma namazı Cerrahpaşa Camisi; bir ilhâm ile yaşamımı İslâm’a adıyorum. 13/Eylül/2013 Cuma, 50. yıl yolun sonu! Selâm ola herkese.

 10. Olan, olacaktı; olmama şansı yoktu; olmayanın, olma ihtimâli yoktu! Tedbir de takdirdendir!

 11. Kurân’ın ana fikri ve ruhu olan “VAHDET” konusunu anlamayana, kader sırrını çözmek mümkün olmaz! Varlık/vücud Allâh’ın, “sen” ise anlık bilgi!

 12. “Ben”in hakikati, her an yeni bir şanda olan Rabbin esmâ özelliğidir. Esmâsıyla her şeyi her an yaratır, ama hepsinden de münezzehtir.

 13. Kimse doğacağı galaksiyi, dünyayı, kıtayı, ülkeyi, ırkı, soyu, ana-babayı seçmedi! Bunlarla öğünmek gaflet; bunları tartışmak ilkelliktir.

 14. Beyninde açığa çıkanların kaynağı olan genetik bilgileri sen seçmedin; astrolojik programını da; doğduğun çevreyi de! Bunlarsız nasıl tanımlanırsın?

 15. Allâh esmâsından ibaret sistemde herkesin ve her şeyin kaderi, yaşayacakları bellidir. Teslim ol!

 16. Tüm evren içre evrenler Allâh ilminin esmâsında açığa çıkmaktadır. İster idrak et, ister iman.

 17. Rasûlullâh, şu âyetleri şu duaları okuyun demiş, kendi gibi Arapça bilenlere. Sen okuduğunun anlamını bilip yaşıyor musun, yoksa papağan mısın?

 18. Bu toplum ve çevrede doğup büyümeseydin bu değerleri savunacak mıydın? Mesela Çin’de yetişseydin? Öyle ise ne zaman evrensel İNSAN olacaksın?

 19. Okumaktan amaç, anlamını kavrayarak yaşamına sokmaktır! OKUduğunu anlamıyorsan, sorgulama araştırma düşünme getirmiyorsa, kendine yazık ettin.

 20. Yaşamında, hayata bakışında değişiklik yapmayan bilgiyi asla “İKRA/OKU”mamışsındır! “İnsan”, düşünen hayvan değildir, Tanı kendini!

 21. Okuduğunuz meâl yukarıdaki tanrının sizi cezalandıracağını mı anlatıyor; yoksa varlığınızı oluşturan Allâh esmâsının size yaşatacaklarını mı?

 22. “İNSAN” mekânsız varlıktır, Rabbinin kendisine o an yarattığı hologram mekânda yaşar. Bedeni ise bineğidir! Ölümsüz insan, gerçek beyindir!

 23. “İnsan”ın gerçek beyni, Allâh’ın esmâ bileşimidir! Bunu anlamayan asla dinin gerçek anlatımını fark edemez; mecaz ve sembollerle avunur.

 24. Dünün anlayışına dayalı Kur’ân ve müslümanlığı değil; kıyamete kadar geçerli Kur’ân ve İslâm perspektifini anlatıyorum.

 25. Aşk odur ki, 30 yıllık eşine, 10 günlük yeni sevgilinmiş gibi davrandırır seni her yerde. Sevdiğinin vechini görebilsen!

11 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!