1. Allâh’ın yarını da yoktur, yarın korkusu veya beklentisi de! Allâh ahlâkıyla ahlâklanmış kulların da ne yarınları vardır, ne de yarın korkuları.

 2. İnsanı yarattı sevmesi ve sevdiğinin kim olduğunu bilmesi için. Uğruna her şeyinden geçecek kadar sevdiğin biri oldu mu? İşte o kendisiydi!

 3. Olan olmuştur, olmama ihtimâli yoktu; olmamışın da olma ihtimâli yoktu. Allâh’a imanın esası, kadere imandan geçer. Buna iman eden suçlamaz!

 4. Fizikçiler evrenin dev bir beyin olduğuna ilişkin ipuçları buldular.

 5. Hüseyin’i şehid edenlerin yaşadığı lânet, şirk dalâletidir. İblis de “sen-ben” ikiliğini yaşayan ve bu yüzden lânete uğrayan olmuştu.

 6. Kim nerede ne zaman cehennemî yanıyorsa, bu hâl, kendisindeki ŞİRK anlayışının cezasıdır. Şirk kalkmadan huzur bulunmaz! Kaldır benliğini!

 7. Kur’ân ve İslâm, insanlığı geçmiş yaşam sürecine kilitlemek için değil, yarınlara hazırlamak için bildirilmiştir. Hâlâ mı madde-ruh ikilemi!

 8. Allâh’ın sıfatları olmaz. Sıfat kavramından berîdir. “Subhanallâhi amma yasifun"! Kulluk, esmâ bileşimi özelliklerini açığa çıkarmaktır.

 9. İnsi ve cinni” kulluk etmeleri için yaratmıştır; hepsi de, farkında olarak veya olmayarak, her an kulluk hâlindedir oluşum esmâlarına! Fark et!

 10. “Sünnetullâh” denilen, ismi “Allâh” olanın yaratış sistemini anlayan, seçenek kavramına yer olmadığını bilir. Her kul ne için yaratılmışsa!

 11. Her dilde “ben” diyen, “dilediğimi yaparım” diyen “Allâh” ise; kavgan kimle? Gafleti yaşamak için varsan, kimden şefaat ulaşabilir ki sana!

 12. Ölümün çaresi ölümsüz olduğunu fark etmektir. Hayvan (beden) ölür; insan/şuur boyut değiştirir demiştik geçmişte! 

 13. Her an her şeyi YENİLEYEN İsmi Allâh olan, DİNİN algılanma şeklini yenilemeyip, 1400 yıl önceki şekliyle sabit tutacak; öyle mi?

 14. Korkun, yaşayacağını algılamandan ileri gelir! “Korktuğunuz başınıza gelmeden ölmezsiniz” uyarısını anlayın artık! Velî’de korku olmaz.

 15. Düşüncen, duyguların, korkuların hep DUANDIR! Rabbin bu dualarına icabet etmektedir. Hepsinin getirisini yaşayacaksın zaman içinde!

 16. Duan neyse geleceğin odur! Talebin, Allâh ahlâkıyla ahlâklanmak mı; mahallenin ahlâkıyla yaşayıp geçip gitmek mi? Yaşadığın, talebinin sonucu.

 17. Kendine en büyük zulmü, nefsini et-kemik beden, Allâh’ı da ötende bir tanrı kabulüyle yapmaktasın! En önemli işin, bu yanlışını düzeltmektir.

 18. Sınırlı algılama kapasitesiyle hologram dünyasında/rüyasında yaşayan beynin, sınırsız data/bilgiden oluşan evrenin gerçeğini bilebilir mi?

 19. Allâh dilediğini azîz eder, dilediğini zelil; dilediğini sevdirir, dilediğinden yüz çevirtir. Kalpler iki parmağı (ilim ve kudret) arasındadır.

 20. Gülü seven dikeni batınca elinden atmaz onu. Beğenen, beğenmediğinde yüz çevirir. Gerçekten seven, asla yüz çevirmez sevdiğinden.

 21. Davranışlarını ilmine yakıştırıyorsan mesele yok. Hesap görücü olarak vicdanın yeter. Yanlışta ısrar, benliğin gücünü gösterir!

 22. Seni ya da sendekini beğenen, ergeç bir şeyini de beğenmeyecek ve senden yüz çevirecektir. Seven ise asla sevdiğine yüz çevirmez!

 23. Benliğin binbir bahaneyle herkesi kendine kul etmek ister; istediğin olmayınca da yanarsın. Ne zaman anlayacaksın, herkes Rabbinin kuludur!

 24. Her sûreti esmâsıyla var kılan Allâh’la savaşmak için değil; her fiilinden razı olup, hikmetini seyir için varım. Deme şu niçin şöyle!

 25. Yanmadıysan ateşi aşka, dilediğince yaşa; nasıl olsa gün gelecek kalacaksın el başta. Yokluğunu fark et de davasız ol!

13 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!