1. İngilizcede “passed away/öteye geçti” derler, müslüman “ölümün tadılması” sözünü anlamaz “öldü” der. Ölen yok, hepsi yaşıyor, göremiyoruz!

 2. Akıllı, keyifle otururken düşünür. Ârif her an, her olay öncesinde evvela düşünür sonra davranış ortaya koyar. Düşünmeden davranma!

 3. Yaşam gerçeklerini, geleceğini sorgulamayan düşünmeyen beyinlerin, içgüdüleriyle ve dürtüleriyle yaşayan mahlûkat beyninden çok farkı yoktur.

 4. Venüs günü olan Cuma’nın bereketi, Güneş saatindeki Cuma salâtından sonra Venüs saatinin dostlarla ya da ibadetle değerlendirilmesindedir.

 5. Kimi elleri arasındakileri yenilemez, korkudan; kimi korkmaz onları sürekli yeniler. Ama herkesin ana korkusu, kendisini yenilemektendir.

 6. İnsan günümüzde her alanda bilgi obezi olma yolunda! Ne var ki edinilen bilgilerin, uygulamayla getiriye dönüşmesi yerine, depolanması sözkonusu. Edinip yararını göremediğin her bilgi beyninde ağırlıktır, parazittir. Bilgi, kullanıp yararını yaşamak için edinilmelidir.

 7. Duygusallıktan kendini kurtaramayan insanın, ne kalır keyifle yaşayacağı ilmi, ne de kalır bir gün huzurla oturacağı kilimi!

 8. Eğer seni düşünen birisi varsa gerçekte o düşünen, düşünenin hakikati olan Allâh’tır; değerlendirme ya da aksi Allâh’adır.

 9. Yanlışa “hayır” diyemeyen, yanlışın vebalini paylaşır! Hatır için yanlışı görmezden gelmek, yanlışı yapana ihanet ve zulümdür!

 10. Bilgi tabanınızdaki bilgiler genlerinizle sonrakilere aktarılıyor. Gerçek mirasınız da budur. Bunun getirisi, götürüsünü düşünebilir misiniz?

 11. Beynin yaşamında zaman kavramı yoktur. Zaman kavramını beyin oluşturur. Beyin her an bilgi dönüşümü içindedir. Beyin, bilgidir!

 12. Beyinler, bilgi tabanı ile giren bilgi toplamının sentezine göre anlık otomasyon çalışır; an’ını oluşturur; bilinç de kendi yaptığını sanır!

 13. Beynin bilgi işleyişinin sonucu, zekâ ve akıl olarak açığa çıkar. Açığa çıkmayan işlem yanında açığa çıkan, belki milyarda birdir.

 14. Tasavvuf; hakikatini fark edip yaşama yolunda edep ve karşındakilere saygı esası üzerinedir. Laubaliliği asla kaldırmaz!

 15. Varlıktaki her sûret Hakk’ın esmâsıdır, vechidir diyorsun; sonra da dönüp onun gıybetini, dedikodusunu yapıyorsun. Bu ne yaman çelişki!

 16. Benliğinden/egosundan arınamayan bilgili kişi muma benzer! Çevresini aydınlatır ama kendini tüketir.

 17. Zenginin malı züğürdün, tasavvuf mertebe ve hikayeleri de tasavvuf yolcusunun çenesini yorarmış!

 18. Duymuştum ki... görünmez toplulukların genel karakteristiğini anlamak istersen, dünya üstündeki milletlere, toplumların karakterine bak. Toplumlar o bölgede yerleşik görünmezlerin genel karakterini aynalarlar. “İnsanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız” anlamında âyet! Hadis: “İnsan sayısının on katı görünmezler yaşar yeryüzünde”! İnsanlar üzerinde bilinçli tahakkümleri yanı sıra, insan beyinlerinin otomatik aynalamaları da sözkonusuymuş çevrelerindeki görünmezleri!

 19. İnsanlık âleminin işi gerçekten çok zor, farkında olamadıkları bir sistem içinde yer almaları dolayısıyla! Allâh yardımcımız olsun!

 20. Bilmediğin şeyleri yok sanabilir, ya da yok sayabilirsin; ama kesin bil ki, onlar var ve gerekleri oluşmakta; sen inanmasan da!

 21. SİGARA VEYA NARGİLE içerek genlerine işleyen özellikleriyle yalnızca kendi beynine, sağlığına değil, gelecek nesline de zarar vermektesin.

 22. Mirror neurons/ayna nöronlar sistemi, nöronlara gelen dalgaların içeriği olan bilgiye dayanır. Sistem, beyni etkileyen dalgalarla çalışır. İnsan beynine gelen dalgalar; nöronlardan da yansıyabilir, ışınsal/dalga yapılı varlık türlerinden de gelebilir. Dalga bilimi geliştirilmeli.

 23. Beynin orijini, RUH adıyla işaret edilendir. Beynin orijini, dalga yapıdır. Bu yapısı itibarıyla da insan ölümsüz varlıktır. Ölümsüz tadar!

 24. Beyin, et beyin değil orijini itibarıyla kuantum beyindir. Beyne zarar vermek esmâ özelliğini sınırlamaktır!

 25. Gördüğün ve duyduğun, okuduğun her şey ya seni hakikatine, kendini tanıma yoluna yönlendirir ya da yarın sana yük ve vebal olacak bilgiye!

48 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!