1. Rayı üstünde giden trenin bir sonraki istayonunu söylemek ne kehanettir ne de kerâmet! “Hepsi programı (şâkilesi) doğrultusunda fiiller yapar” âyetini hatırlayın.

 2. Kabir âleminde gece ve gündüz yoktur. Herkes kabir âlemini, dünya yaşamındayken duygu, düşünce ve kabulleriyle kendi döşer. Allâh zulmetmez!

 3. İster Sünnetullâh deyin ister karma ister başka bir tanım. Kesinlikle “düşündüğünüz size dönecek” sistemine tâbisiniz!

 4. Niçin din? Tanrı kavramından kurtulup, tanıyabildiğin kadarıyla ismi ALLÂH olanı ve kendini tanıman için! Başarana cennet, aksine cehennem!

 5. İnsanlar ismi Allâh olanın İLİM, İRADE ve KUDRET sıfatlarının her an beyinlerde açığa çıkmakta olduğunu fark etmedikçe, pek çok konuyu çözemez.

 6. Tasavvufçular, kendilerinden olmayan herkesi kâfir ilan eder. “Tasavvuf ehli”, herkesi Allâh kulu görüp, değerlendirmeyi Rablerine bırakır.

 7. Maymunun bile kullandığı zekâsı muhakemesi varken; akıl, mantık muhakeme özellikleriyle sivrilen “en mükemmel”e, “Düşünme! Tâbi ol!” demek?

 8. İman; aklın sonucudur, bilim gereğidir. Akılsızın imanı olmaz! Sınırlı akıl, tanrıya tapar; kapsamlı akıl, ismi Allâh olanı fark eder!

 9. Cahil, aklı imana rakip görüp aşağılar. Âlim, aklın imana basamak olduğunu görüp hakkını verir. Aklın hükmü, veri olmadık alanda imandır.

 10. Nankörlüğün cezasını insanlar nankörlük ettikleri şeyden mahrum kalmakla öderler. Aradıklarında bulamazlar!

 11. Özün, hakikatin, orijinin ismi Allâh olan ile arandaki perdeyi kaldırmamışsan, yüzmilyar yıl tapınsan varsandığın ötendeki tanrıya ne gelir ki…

 12. İnsanları kendime değil; ölümlü bedenselliklerinden, hakikatleri olan Allâh’ı tanımaya, ölümsüz varlıklarını keşfetmeye çağrıyorum.

 13. “Dünya fânidir” demek; dünya, ölümü tadınca ebeden senin için içindekilerle birlikte yok olacaktır, demektir. Dünyada edindiklerinse seninledir!

 14. Geçmiş tüm Rasûller ve evliya, insanları kendi hakikatlerini tanımaya davet etmiş, bunu yapmayanların çok yanacaklarına işaret etmiştir.

 15. Ölümle dünya kavgaları geride kalacak; Allâh’a ne kadar yakîn elde etmişsen o kadarının nimetlerine ereceksin. Sana kendi çaban yarar sağlar!

 16. Hakikatin, Allâh ismiyle duyurulanın Esmâ’sıdır. Sen kendini, kendindekileri tanımak yerine, dünyada bırakıp hiç beraber olmayacaklarınlasın!

 17. İnceliklere dikkat! Allâh, yeryüzünde “HALİFE” yaratmamıştır meydana getirmiştir/açığa çıkarmıştır. “Haleka” değil “ceale”dir tanım.

 18. İlim/bilinç düşünen varlık olan insan, bilincini bedensellikle sınırladığı için halifelik sırrının getirisinden mahrum eder.

 19. Hiç rüyanızda “ben” dediğinizi gördünüz mü? Yalnızca olayları seyreder, yaşarsınız bilgi tabanınıza göre bilinç olarak; asla ölmezsiniz de!

 20. Dünya yaşamında hakikatine iman edip bunun getirisini yaşamayanlara, ölümsüzlüğü yaşama aşamasında çok sıkıntılı süreç olacağı KURÂN’da anlatılıyor!

 21. Kısaca, dünyadan yüzçevir dağa çık demiyorum. Sadece, biraz zaman ayırıp; ölümü, yalnızca tadacağına inanıyorsan, bu konuya da zaman ayır!

 22. Allâh esmâsı, cinsiyetten münezzehtir. Halife ise, insanın hakikati olan Esmâ boyutudur. Bedeni kadın veya erkek olsun, her insan halifedir.

 23. Aidiyetiniz; kişiye, topluma, renge, ırka, cinse, dile değil ALLÂH’A olsun! Ki böylece ALLÂH kulu olasınız, Rabbiniz Allâh olsun.

 24. Kişiyi yakan içindeki ateş, karşısındakinin davranışı veya olay değil; ondaki, o şeyin doğrusunun yalnızca kendi bildiği olması kabulüdür.

 25. Astrolojide Mars ötesi planet etkileşimleri 8 derece kala başlar, 8 geçe sürer. Bunlara dair gün tespitleri bu yüzden fazla geçerli değildir. 8 derecelik etki, haftalar aylar süren süreçtir. Oluşumlarda ayın bunlara yaptığı açılar tetikleyici olur. Günlük açığa çıkan etkiler değildir.

52 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!