1. İnsanlar, “Esmâ” (beyinleri oluşturan Allâh isimleri) özelliğini keşfetseler, tüm yaşamları değişir. Zikir, en büyük sır. Allâh (Esmâ) zikri.

 2. Allâh seni oluştururken, sonsuza dek isteklerini sağlayacak tüm kuvveleri beyin adı altında vermiş. Artık dışarıdan bekleme; zikirle tanış!

 3. “Beyin” adı arkasındaki tüm Esmâ kuvvelerini zikir ile harekete geçirerek sonsuz mutluluğa eriş. İrade sıfatını “Müriyd” ismi zikriyle arttır. Zikir sırları Dua ve Zikir kitabımızda.

 4. Zikirde sayı sabit değildir, yaklaşık ne kadar yaptığını bilmek içindir. Bir miktar az/fazla önemli değildir. Her zaman yapılabilir.

 5. İnanmayarak yapılan esmâ zikri dahi sonuç verir. Çünkü zikir, beyin çalışma sistemiyle ilgilidir. “Dua ve Zikir” kitabındaki özel zikirleri deneyebilirsiniz.

 6. Hayvanlar kendilerini besleyeni sevip, nankörlük yapmazken; kendisini karşılıksız besleyeni inkâr edip nankörlük yapana ne denir?

 7. İnsanın iki doğum günü olur. Birincisi dünyaya; ikincisi melekûta! Bunlar dışındakiler oyun eğlencedir. Takvim göreseldir, zaman göreseldir!

 8. Allâh basîretindeki perdeyi kaldırıp Sünnetullâh/sistem hakikatini seyrettirirse, hoşgörü ve Hoş’u görüden başka şey gelmez elinden!

 9. Din konusunda ihlâs kadar önemli konu da “MEKR” konusudur! Pek çok insanın kendini mertebe sahibi velî, kutup, mehdi hissedişi “MEKR”dendir.

 10. Mekr (hile) yaptılar ve karşılığını Allâh’tan mekr ile aldılar. Allâh mekr yapanların en hayırlısıdır. (3:54) Neden deme; ETTİĞİNİ BULURSUN!

 11. Dost sandığının ihaneti, dostunu düşmanını tanıyamamanın cezasıdır. Başkasına yapılandan ders almazsan, sırada sen olursun!

 12. Rabbim ve Rabbülâlemin hepimize hidâyet versin, gerçekleri görüp anlamayı ve hazmetmeyi nasip etsin!

 13. İhaneti yaşamadan gerçeği göremeyenler; ihanetin sonuçlarından kaçınamazlar! Karşındakine hain demeyi bırak, aynaya bakıp “gâfil, basîretsiz” de…

 14. Ne yaşarsan yaşa, yarın o senin için rüya olacaktır. Hayat, yarını kazanmak için an’ı değerlendirmekten ibarettir. Düne takılma, yarını kazan!

 15. İman ehline karşı takiyye yapılmaz! İmanlıyı katleden imansız ölür, tövbe etmezse. Kelime-i tevhidi dillendirene imansız diyen, imansızdır.

 16. İman ve ikiyüzlülük aynı kalpte bir arada olmaz! Mümin, yılan deliğine iki defa parmağını sokmaz! Bizi aldatan bizden değildir! Hırs kaybettirir.

 17. Allâh’ı hakikatinde bulmak için varolmuşken, bu yoldan uzaklaşan topluluklarda vicdan susar; sevgi kalkar; sen-ben kavgası başlar!

 18. Sana, KARŞILIKSIZ, BEKLENTİSİZ Allâh ilmi sunulurken; hâlâ bedel ödeyerek dünyanı burada bırakıp gideceğin şeylerle dolduruyorsan, çok yazık!

 19. Kılıçlar nefretle çekildiğinde kan dökülmesi kaçınılmaz olur! Allâh’ı gören, tahta kılıçla savunmuş kendini, şehid olmak için! Ehli anlar!

 20. “Ne yana dönsen Allâh yüzünü görürsün” âyetini görmezden gelip; mümin kardeşine düşmanlık edip, yol kesenler, yolun sonuna gelmiş demektir!

 21. Her bilenin yanılgısı olabilir, ilim (Kur’ân/hadis) yanılmaz! İlme uy! Âlim, duygularına tâbi olmaz! Âlime duygularıyla davranmak yakışmaz!

 22. Zerre kadar insafın varsa, dur bir düşün! Allâh’a ermek için mi varsın, insanlarla kavga için mi? Tek affedilmez yanlış ŞİRKTİR!

 23. İslâm’ın temel kriteri, her hâlukârda fâili sevmek, Hakk’a uymayan fiiline yüz çevirmektir! Severek, fiilinden yüz çevirmiyorsan şirktesin.

 24. Mümin sevgiyle yaşar, inanmayan nefret ve öfkeyle! Kızarken bile sev! Sevdiğin için kız! Yaşamının temelini sevgi oluştursun. Sev ki sevilesin!

 25. Vahşi aslan yalnızca acıktığında yer; medeni(!) insan her an daha fazlasına HIRSLA saldırır, her şeyi mubah görerek!

16 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!