1. Rüyadaki hırs, öfke, kin yaşamı uyandığında nasıl geride kalıyorsa; dünya kavgaları da öylece geride kalacak. Şirksiz dünyası değişene ne mutlu!

 2. Hakikatimizin ne olduğunu bilip; arınarak, sonucunu yaşamak için geldik! Bundan ötesi boş kavga! Eremediysen Hakk’a, tüm ömür geçti boşa!

 3. Kur’ân, insana hakikatini HATIRLATMAK, şirk düşüncesinden kurtarmak içindir. Hakikatini hatırlamamışsan, şirkten arınmadıysan KUR’ÂN OKUMADIN.

 4. Bugün itibarıyla adı “MEHDİ”likle geçen hiç kimse gereği olan ilmi ortaya koymamaktadır. Bu yüzden bağlananları sükûtuhayal beklemektedir.

 5. Yaz yağmuru bir anda başlar sağanak olarak ve çok kısa sürer. Kış yağışı hafiften başlar, hava soğudukça buza, kara dönüşür uzun sürelidir! Büyük hesapların sonuçları da büyük olur. Ya büyük kazandırır ya da her şeyi kaybettirir! “Bunu düşünmemiştim”in telâfisi olmaz. Ölüm yakın!

 6. Ne sevdiğimizin kıymetini bilip hakkını verdik; ne de Rabbimizin hakkını verip sonsuz geleceğe hazırlandık. Ölüm yakın!

 7. Her birimiz doğru veya yanlış yolda olan bildiklerimize selâmet ve hidâyet, mağfiret dua edelim. Rahmetiyle bize merhamet, basîret ihsan etsin.

 8. La ilâhe illallâh inancında olan için iftira, yalan, gıybet; Allâh’tan belâ istemektir. Bunu yapanlar, hâl diliyle kendilerine beddua ederler.

 9. Dünyaya, insanların başına geçip onları yönetmek, onlara efendilik taslamak için gelmedik! Âlim, ilmini paylaşır, işlevi biter. Zorlamaz!

 10. Dünyada varoluşun iki hedefi vardır inanan için; ölümsüz olduğu için kendini beden ötesi yaşama hazırlamak, hakikati olan Allâh’ı tanımak.

 11. Kabir âleminde de, algılaman kadarıyla, sevdiklerinle ve Allâh ile olacaksın. Senin algıladığın kadarıyla benle, gerçek ben arasındaki fark?

 12. Var sen hayal dünyandakilerle, asla orijine ulaşmadan, kavga ederek, beklentilerle ömrünü harca! Basîret sahibi, “dilediğini yapanı” seyreder.

 13. Ben, asla “SENDEKİ BEN” değilim! Sen, asla, “BENDEKİ SEN” değilsin! Dünyandaki, hayal ettiğin ben, algılaman kadarından oluşmuş “ben"im.

 14. Nerede algıladığın kadarıyla çevrendekiler, evren, Allâh; nerede bunların gerçekleri! “Basîretler O’nu idrak etmez” âyeti bunu anlatır.

 15. Ricâli Gayb denilen zevâtın reisi, Gavs’tır. İki yardımcısı Kutbül Aktab ve Kutbül irşad’dır 3’ler denir. Aktabı erbaa 4 kutubtur. Sonra 7’ler, 40’lar ve 212’ler ve 313’ler. Bu ana yürütme organıdır. Karar organı ise Divan’dır. Velâyet mertebelerini “Bilincin Arınışı” kitabımızda okuyabilirsiniz.

 16. Allâhım esmâ mükemmeliyetin ve Zât’ın hakkı için kalplerimizi sevgiyle doldur, birbirimize insafla muameleyi kolaylaştır, seni seveni sevdir!

 17. Her beyin, “nokta”sının projeksiyonudur. Holografik evren “esmâ mertebesi” dolayısıyla her noktada tüm esmâ özellikleri vardır. Yani beyinde…

 18. Beynindeki sayısız Rahmanî özellikleri keşfedip yaşamadan geçersen, tüm kavgaların doğru bile olsa ateş olup sürekli yakacaktır seni!

 19. Cennete bin kişide bir kişi girecekmiş. Niye acaba? Yedi milyar dünya nüfusunda kaç kişi olur bu durumda? Kimse ameliyle giremezmiş de! Düşün!

 20. Bazılarının yaşamı treni kaçırıp, sonraki treni ummak üzere kurgulanmıştır! Yanlış trene binip çok sonra aklı başına gelenlerin hâlini sorma!

 21. Kıyamet alâmeti odur ki, insanlar kürsülere teypleri koyar, yüzlerce yıllık bilgileri tekrar tekrar dinler ve yenileyici muamelesi yaparlar.

 22. Bildikleri kapsamlı olmayıp ezberini tekrar eden, yalnız beni dinleyin benden gayrını okumayın der, sürüsünü kaçırmamak için.

 23. Özgür beyinler her şeyi okur, araştırır, sorgular, yaşamına kendi aklıyla yön çizer; özgür beyinlerle sohpet ederler. Kula kul değil, Allâh kulu.

 24. Hak bildiğin dostunun eleştirilerini hazmedip değerlendiremez, nefsini hep haklı görürsen, ya gayrını nasıl değerlendireceksin? HÛ DOST!

 25. Bilim, Allâh ilim ve kudretiyle insan adı altında açığa çıkan yaratış bilgisidir. Bilime nankörlük, Allâh ilmine nankörlüktür! Nankör olma!

17 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!