1. Tasavvufî yaşam ile tasavvuf dedikodusu yaşamı arasındaki farkı fark edemeyenlere de Selâm olsun! Allâh yaşadığını konuşmayı nasip etsin.

 2. Dün yoktur ama, “an”da dünün muhasebesi görülmüştür! Seriülhisab, tüm varlıkta her hükmünü yaratmaktadır.

 3. Seyri olanın stresi; stresi olanın da Hakk’ı seyri olmaz!

 4. Şirk, şirktir! Gizli-açık ayırımı ve açığı suçtur da gizlisi değildir mantığı sapıklıktır! Kurân'da böyle ayırım yoktur! Benlik, şirktir!

 5. İnsansılara Kurân’ın bâtınî mânâları açılmaz, âma’dırlar! Ezbere her şeyi bilseler dahi derinine giremezler. Yukarıdaki Allâh, tanrılarıdır!

 6. Güneş’e bağlı zaman boyutunu beden algısıyla 1 yılı, 365 gün kabul ediyoruz. Ölüm ötesi boyutta 1 yıl, 255 milyon sene ruha göre! Bir düşünün! Dünya manyetik çekim alanı (Berzah) içindeki bütün ruhlar Güneş’in Dünya’yı yutması ertesinde Güneş zamanına tâbi olur.

 7. Akıllı, bilmediğini okuduğunda araştırır, bu nedir neye dayanıyor diye. Aklı kıt ise, ben bilmiyorum öyle ise bu olamaz diye, bilmediğini inkâr eder. 

 8. Ölüm ötesini ister anlatılan şekliyle hayal edip inanın, ister bilimsel gerçekliğini fark edin! 

 9. FAŞİST, karşısındakilere fikirlerini ve davranışlarını zorbalıkla, zorla uygulatmayı düşünendir. Rasûl’e bile “yalnızca bildiricisin” dendi!

 10. Zorbalık, tehdit, şantaj savaşmak zorunda kalacağın karşı gücü ellerinle güçlendirmektir. Ahmak, zora başvurur; akıllı, ikna eder.

 11. Sindirip teslim almaya çalıştığın her kuvvet içten direnç kazanıp kuvvetlenip sonunda başında patlayacaktır. Zorbalık fikri, aczin dışavurumudur.

 12. Beni çok sevdiğini söyledi! Sigarayı ya da beni seç, dedim... Sigarayı seçti! Gerçekten Beni çok(!) seviyormuş(!). Allâh da bize sorsa...

 13. Sigara, nargile ve diğer beyne zarar veren maddeleri kullananların zikri ve ibadeti, dibi delik kovaya dökülen suya benzer!

 14. Allâh sevdiği kuluna haddini bildirir! O da, Allâh kulluğunu yerine getirmekte olduğunun şuuruyla yaşar! Benlikten arınmış olarak.

 15. Haddini bilen teslim olur, Selâmet bulur! Haddini bilmemenin tek getirisi yanmaktır!

 16. Güvenmediğinle arkadaşlık etme; güvendiğinle tartışma, hesap sorma! Yitirilen güven kolay kolay yerine gelmez!

 17. Dost’una benliğini teslim etmeyenin dostum demeye hakkı yoktur! Dostluk, güven, inanç, saygı, sevgi, fedakârlıktır!

 18. Kimi beynini çerçöp bilgilerle çöplük eve döndürür; kimi de “halife” oluşturuluşun getirisiyle yönetim merkezi olarak değerlendirir. Ölüm ötesinde işine yaramayacak, yanında olmayacak şeylerin bilgisi beynine yerleşik çerçöp bilgidir. Herkesin beyni çerçöp bilgiyle doludur! Önemli olan onları pasifize edip, ön plana geçirmemektir.

 19. Bazıları ANLAMADI! Ben ne hocayım ne de şeyh! Kimseye borcum yok! Sorumluluğum yok! Dilediğimle dilediğimce görüşürüm! Herkesle de bilgimi!

 20. %75’i kadın olan Gazze’ye yapılan katliam Allâh’ın izni ve iradesi dışında olamaz. Peki hikmeti? Niçin TR konuya ses çıkarmıyor?

 21. “El Mudil” isminin açığa çıkışı tanrıyı, tanrının seçilmiş ırkı anlayışını, o da yahudiliği ve sonuçta kendilerinden olmayanı katli getirir!

 22. “El Mudil” isminin etkisinde olanlar kendi tanrılarına tapınanlardır ona ne isim verirlerse versinler; kendilerinden olmayan da kâfirdir(!).

 23. Başkasını küfürle suçlayanlar, küfrün ne olduğunu kavramış olsalardı, önce kendi kabullerini sorgularlardı. Kâfir dediğin müminse, kâfirsin!

 24. Kurân’da “arz” ve “semâ” isimleri ile acaba bildiğiniz gök ve yer mi kastediliyor yalnızca; yoksa.... (29. Ankebut: 56)

 25. Beyninizi çok büyük ölçüde etkileyen merkezin yediklerinizle ilintili bağırsak beyin (gut brain) olduğunu duydunuz mu?

35 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!