Sayfayı Yazdır

Gerçekçi Düşünce

“Allâh yanı sıra (kafanda) başka bir tanrı oluşturma! Yoksa (şirk anlayışının sonucu) aşağılanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın!” (17.İsra’: 22)

“Allâh yanı sıra tanrıya (dışsal güce) yönelme! Tanrı yoktur, sadece ‘Hû’.” (28.Kasas: 88)

Yani var olan gerçek mutlak varlık “Allâh” iken; sen, “Allâh” kavramından gaflete düşüp, “Allâh” İsmiyle İşaret Edilen varlığı ötende bir tanrı sanıp; böylece bir tanrı edinmiş durumuna düşme!..
Ötede ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle, farkında olmadan “Allâh” kavramı ve anlamı dışına çıkarak, “tanrı” kavramı içine girersin...

Böylece de Kur’ân-ı Kerîm’in açıklamış olduğu “vahdet” idrakından kendini mahrum etmiş olursun...

Ve böylece de nefsine en büyük zulmü yapmış olursun!..

“…Kesinlikle şirk çok büyük zulümdür!” (31.Lukmân: 13)

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 İlâh kavramının doğuşu... Kelime-i tevhid’in mânâsı İslâm Dini’nin temelidir... Allâh tapılacak varlık değildir!..

12:00 Allâh nedir?... İhlas sûresinin derinlikli anlamı... Allâh’tan ayrı birşeye varlık vermek şirktir!.. Allâh’ın sınırı yoktur!.. Özü yoktur! Tecellisi OLMAZ!..

27:00 Allâh’ın dışında varlık olmayışının ışığında insanın varoluşu; Halife oluşu; bütün isimleri talim etmiş oluşu... Alemlerin aslı hayaldir!..

40:00 Kudret, kendindeki manaları seyretme gücüdür!.. İLİM, İRADE , KUDRET, KELAM, SEMİ, BASİR...

44:30 Teklif eden kim, edilen kim?.. Biz, bizden çıkan manaların gereğini yerine getirmek için varız!!!

55:10 İnsan bu madde dünyasında, buranın şartlarına tabii olarak var olmuştur, ruh dahi bu Dünya’nın manyetik çekim alanına bağlıdır... Ruh, bu manyetik alandan kendini nasıl kurtarabilir?.. Manyetik alandan kaçamayan ruh, cehenneme düşecektir!.. Manyetik alandan kaçacak enerjiyi üretebilmek neye bağlıdır?.. Her gök cisminin kendi canlıları vardır, Güneş’tekilere zebun edici anlamında zebani denmiştir... Manyetik alandan kaçış enerjisi, bu bedenle, bu beyinle elde edilebilir, sonrasında mümkün değildir!..

1:10:00 Bizi Allâh’tan ayrı koyan en büyük perde: ŞARTLANMALARIMIZ!.. En büyük şartlanma: kendimizi et-kemik beden SANMAMIZ!.. Rasûlullâh'ın senin O'na inanmana ihtiyacı yok... Senin O'na inanmaya ihtiyacın var!!! Elindeki cevheri kullanamazsan, cehenneme kendi kendini atmış olursun!..

1:23:30 Allâh seni kendisi için var etmiştir, sende kendi kendini seyr etmektedir!.. Gönlünde (şuurunda) Allâh’tan gayrının olmaması gerekir!.. Ölmeden evvel ölmenin alameti, sahiplik duygusunun kalkmasıdır!...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!