Sayfayı Yazdır

Efendimiz’in Kızı Rukayye’nin Vefatı

Bedir’den zafer kazanarak dönülmesi Efendimiz AleyhisSelâm’ı son derece sevindirmesine rağmen karşılaştığı bir hâdise de, O’nu son derece üzmüştü... Bu üzücü hâdise, kendisinin Hazreti Hatice (r.a.) ile olan evliliğinden olan kızı Hazreti Rukayye’nin vefatı idi...

Evlenecek çağa geldikten sonra, Efendimiz AleyhisSelâm onu Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile nişanlamıştı, Hazreti Hatice’nin arzusu üzerine... Hazreti Rukayye nişandan bir zaman sonra da, annesiyle birlikte müslüman olmuş bulunuyordu... Ancak o zaman, müslüman olanlar ile gayrı müslimlerin evlenmesinin yasak olmaması dolayısıyle ikisinin ayrılmasına lüzum görülmemişti...

Ebu Leheb’in daha sonra Efendimiz ile tamamen zıt gitmesi sonucu “Leheb Sûresi” nâzil olunca, Ebu Leheb’in karısı, oğlunun Hazreti Rukayye’den ayrılmasını şart koşmuştu... Keza bazı müşrikler de bu hususta ısrar edince, daha düğün olmadan Hazreti Rukayye ile Utbe’nin ayrılmasına karar verildi...

Bunun üzerine Efendimiz AleyhisSelâm kızı Hazreti Rukayye’yi Hazreti Osman bin Affan ile (r.a.) evlendirdi...

Mekke’de müslümanlara yapılan zulmün gittikçe artmasından dolayı da, nihayet Hazreti Osman, hanımı Hazreti Rukayye ile birlikte Habeşistan’a göç etti...

Onların bu hicretiyle ilgili olarak Efendimiz AleyhisSelâm şöyle buyurmuştu:

− Osman, Hazreti Lût’tan bu yana, Allâh yolunda ailesiyle birlikte hicret edenlerden ilkidir!..

Hazreti Rukayye’nin bu hicret sırasında yolda bir çocuğu düşmüştü. Daha sonra bir çocuğu da olmuşsa da, ki adı Abdullah koyulmuştu, o da iki yaşında iken ölmüştü...

Nihayet daha sonra Medine’ye gelmişlerdi...

Bedir seferi sırasında ise Hazreti Rukayye hastalanmıştı. Hastalığı oldukça ağır bir şekilde seyrediyordu... Bunun üzerine Efendimiz AleyhisSelâm, Hazreti Osman’a emir vererek, sefere katılmamasını, kızının başında bulunmasını istemişti... Nitekim, daha seferden dönülmeden Efendimiz AleyhisSelâm’ın ikinci kızı olan Hazreti Rukayye vefat etmişti... Allâh rahmet eyleye!..

Ümmü Eymen cenazesini yıkadı, Hazreti Osman da cenazesini defnetti ve namazını kıldırdı... Hazreti Osman namaz için tekbir alırken, o sırada zafer ve dönüş müjdesini getiren Hazreti Zeyd de yanı başında ikinci bir tekbiri alıyordu... 

64 / 72

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!