İnşikak Sûresi: 1-25

AÇIKLAMA:

 

Bir hatırlatma: Kur’ân âyetlerinin ve sûrelerinin, ilk inzâl/vahyolunduğunda, o ortamda her birine karşılık gelen bir muhatap kişi/toplum veya olay/olgu söz konusudur!.. Ancak âyetlerin hükmü bunlarla sınırlanmaz!..

İnşikak Sûresi’ne gelince...

Mekke müşrikleri, asıllarına dönme/yaptıklarının karşılığını görme anlamındaki “ÖLÜM/BA’S/ÂHİRET” gerçekliğini kavrayamıyor ve Kurân’ın bu davetini yalanlıyorlardı!..

Onlara Kur’ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip Hakk’a boyun eğmiyorlar)?”, âyetinin nüzûl sebebi için rivayet edildiğine göre, Hz. Rasûlullâh (s.a.v.), “Secde et ve yaklaş!” âyetini okumuş, sonra da o ve yanındaki müminler secde etmişler!.. Başlarında duran müşrikler ise alkış tutup ıslık çalıyorlarmış... Bunun üzerine bu 21.âyet nâzil olmuş...

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) İzesSemâunşakkat;

Semâ yarıldığında,

2-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat;

Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur!

3-) Ve izel’Ardu müddet;

Arz uzatılıp yayıldığında,

4-) Ve elkat ma fiyha ve tehallet;

İçinde olan şeyleri attığında ve boşaldığında,

5-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat;

Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde!

6-) Ya eyyühel’İnsanu inneke kadihun ila Rabbike kedhan femülakıyh;

Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine (doğru) çalışıp çabalamaktasın! Sonunda O’na kavuşacaksın!

7-) Feemma men ûtiye Kitabehu Biyemiynih;

Kimin ki, sağından oluşmuş bilgileri verilir ise,

8-) Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyra;

(O), kolay bir hesap ile hesaba çekilecek,

9-) Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura;

Ve mutlu olarak cennet ehlinin yapısına dönüşür!

10-) Ve emma men ûtiye Kitabehu verae zahrih;

Kitabı arka tarafından verilen kimseye gelince,

11-) Fesevfe yed’u sübûra;

“Sübûra = yetiş ey ölüm!” diye çağıracak,

12-) Ve yaslâ se’ıyra;

Ve Saîr (alevli ateş)’e maruz kalacaktır!

13-) İnnehu kâne fiy ehlihi mesrura;

Muhakkak ki o, kendi gibiler içinde mutluydu...

14-) İnnehu zanne en len yehure;

Muhakkak ki o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini zannetti (ona göre yaşadı).

15-) Belâ* inne Rabbehu kâne Bihi Basıyrâ;

Hayır! Muhakkak ki onun Rabbi, onda Basıyr idi!

16-) Fela uksimu Bişşefak;

Şafağa kasem ederim,

17-) Velleyli ve ma veseka;

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeye,

18-) VelKameri izetteseka;

Dolunay’a ki,

19-) Leterkebünne tabekan ‘an tabak;

Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!

20-) Femalehüm lâ yu’minun;

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)!

21-) Ve izâ kurie ‘aleyhimülKur’ânu lâ yescüdun;

Onlara Kur’ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip Hakk’a boyun eğmiyorlar)(21. âyet secde âyetidir.)

22-) Belilleziyne keferu yükezzibun;

Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler!

23-) VAllâhu a’lemu Bima yû’un;

Oysa Allâh (içlerinde) ne toplayıp yığdıklarını (düşünce ve itikatlarını) daha iyi bilir.

24-) Febeşşirhüm Bi’azâbin eliym;

Artık onları feci azapları ile müjdele!

25-) İllelleziyne amenû ve ‘amilussalihati lehüm ecrun gayru memnun;

Sadece iman edip imanın gereğini uygulayanlar müstesnadır! Onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.

49 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!