‘Alak Sûresi (Ikra’/Oku): 1-5

AÇIKLAMA:

 

Kur’ân vahyi’nin başlamasıyla ilgili meşhûr olan rivayet:

Rasûlullâh (s.a.v.)’e vahyin ilk zâhir oluşu, uykuda (gördüğü) sadık rüyalardır... O bir rüya gördü mü, sabahın aydınlığı gibi illa gelirdi (gerçek çıkardı) ... Sonra ıssız yere/halvete çekilmek kendisine sevdirildi... Böylece Ğâr-i Hirâ’da halvete çekiliyordu... Ehline (ailesine)dönmeden birkaç gece orada tehannüs (kendisi ile günahdan çıkılan amel, tefekkür, ibadet) ederdi... Bunun için (önceden) azık da alırdı... Sonra yine Hadîce’ye döner ve onun misli için (Ğâr-i Hirâ’da kalacağı süre için) gene azık alırdı... Tâ ki Ğâr-i Hirâ’da, O’na Hak geldi... O’na melek geldi de dedi ki: “İkra’= OKU!” ... (Rasûlullâh a.s. da) dedi ki: “Ma ene Bi-Kari’in= Ben Bi-OKUyan değilim!” ... (Rasûlullâh a.s. anlatmaya devam etti): “(Melek) beni aldı da, cehdime (takatımın son noktasına) ulaşıncaya kadar (kendine daldırıp) şiddetlice sıktı... Sonra irsâl etti (saldı, bıraktı) da dedi ki: ‘İkra’= OKU!.. Ben de dedim ki: Ma ene Bi-Kari’in= Ben Bi-OKUyan değilim!.. (Nihayet O Melek) beni üçüncü defa aldı da cehdime (takatımın son noktasına) ulaşıncaya kadar (kendine daldırıp) şiddetlice sıktı... Sonra irsâl etti (saldı, bıraktı) da dedi ki: İkra’ Bi-ismi RabiKElleziy halak, halakal insân’e min alak, İkra’ ve RabbükEl Ekrem, elleziy alleme Bil-Kalem, allemel insân’e ma lem ya’lem!’”.

Bu hadîs-i şerîf, Fâtiha Sûresi ile ilgili rivayet edilen hadîsle beraber bir bütün olarak, en sahih kaynaklarda, Alak Sûresi’nin ilk beş âyetinin nüzûlu ile ilgili olarak geçmektedir!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak;

Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) Halekal’İnsane min ‘alak;

İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem;

Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!

4-) Elleziy ‘alleme BilKalem;

O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) Allemel’İnsane ma lem ya’lem;

(Yani) insana bilmediğini talim etti.

9 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!