Hümeze Sûresi: 1-9

AÇIKLAMA:

 

Abese Sûresi ile bir bağlamı olan Hümeze Sûresi, açık davet döneminin bu safhasının bir özelliği olarak, Hz. Rasûlullâh a.s.’ı ve iman edenleri baskılamak için, Mekke müşrikleri’nin reislerinin eleştirme-dedikodu-ayıplama-alay vb muameleleri (karakterleri) üzerine nâzil olmuştur (hükmü, o kişilerle sınırlı değildir)!.. 

Âyet’te “Allâh’ın tutuşturulmuş Nârı” olarak tanımlanan “HUTAME” (fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkarak insanı darmadağın edip göçerten), cehennem’in isimlerinden bir isim olarak sadece bu sûrede geçmektedir!.. Neyin cezası?!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Veylün li külli hümezetin lümezeh;

Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!

2-) Elleziy cemea mâlen ve addedeh;

O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A.H.)!

3-) Yahsebü enne malehû ahledeh;

Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaşatacak hâlde!

4-) Kellâ, leyünbezenne fiyl hutameti;

Hayır, (iş sandığı gibi değil)! Yemin olsun ki o, Hutame’ye (insanı darmadağın edip göçertene) atılacaktır.

5-) Ve mâ edrake mel hutameh;

Hutame’yi sana bildiren nedir?

6-) Narullahil mûkadeh;

(O Hutame, fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkan) Allâh’ın tutuşturulmuş Nârı’dır!

7-) Elletiy tettali’u alel ef’ideh;

O ki çıkar (kaplayıp örter) FUADlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar) üzerine.

8-) İnneha aleyhim mu’sadeh;

Muhakkak ki o (Hutame) onların üzerine kapatılıp kilitlenmiştir (içinde ebedî mahpusturlar).

9-) Fiy ‘amedin mümeddedeh;

Uzatılmış direkler içinde.

47 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!