Fiyl Sûresi: 1-5

AÇIKLAMA:

 

Fiyl Sûresi, kaynak tertiplerde Kâfirûn (hakikatini/hakikat ilmini inkâr edenler) Sûresi’nden sonraya yerleştirilmiştir!..

Fîl ordusu’nun Ebâbil (kuş sürüleri) ile helâk edilme ibreti!..

Kendilerinin de çok iyi bildiği (Elem tera= Görmedin mi?) Fîl Vak’ası’nı hatırlatarak, her şeyin madde planından ibaret olmadığını ve putların geçersizliğini Kureyş’e fark ettiriphakikate, imana yönlendirmek, Hz. Rasûlullâh (a.s)’a muamelelerini düzeltmek; harem (saygıdeğer emin yer) ehli olmanın avantajını ve sorumluluğunu hissettirmek!..

Mekke fethi’nden sonra Hz. Rasûlullâh (a.s), îrâd ettiği bir hutbe’de şunları söyledi:

Muhakkak ki Allâh, Mekke'yi, Fîl ordusuna karşı korumuştur/Fîl’i Allâh menetmiştir!.. (Ancak bir defaya mahsus Mekke Fethi günü) Allâh, Mekkelilere Rasûlü’nü ve müminleri musallat kılmıştır/onlara Rasûlullâh ve müminler musallat kılınmıştır!.. Dikkat edin, Mekke, benden önce hiçbir kimseye (kan dökmek için) helâl kılınmamış, benden sonra da kimseye helâl olmayacaktır!.. Dikkat edin, Mekke, bana ancak bir günün belli bir saatı için helâl kılınmıştır!.. Dikkat edin, şimdi o, bu saatte harâm bölgedir; dikeni sökülmez, ağacı kesilmez; yitikleri, görevli dellâllar dışında kimse tarafından alınmaz... Kimin bir yakını öldürülecek olursa, o kimse iki şeyden birini seçmekte serbesttir; ölen için ya diyet verilir veya öldürene kısas tatbik edilir!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl;

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, ashab-ı fil’e?

2-) Elem yec’al keydehüm fiy tadliyl;

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3-) Ve ersele aleyhim tayren ebâbiyl;

İrsâl etti üzerlerine tayrân ebabil’i (Ebabil kuşları).

4-) Termiyhim Bi hıcâretin min sicciyl;

Atıyorlardı onlara, kurumuş çamurdan taşlarını.

5-) Fece’alehüm ke’asfin me’kûl;

Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

39 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!