Şems Sûresi: 1-10

AÇIKLAMA:

 

Şems Sûresi: 1-10 âyet grubu, kaynak tertiplerde Kadr Sûresi’nden sonraya yerleştirilmiştir!

Bütün yazılım ve sûretlerde Tek Bir hakikat güneşi’nin doğuşu gereği “nefs”in de hakikatidir!..

“Nefs” kelimesi (kavramı) ilk defa burada geçmektedir!..

Takvâ ve fucûr’a açık İLHAM alan nefsini (risâlet ve nübüvvet işleviyle) arındıran kurtulur; ki, bir önceki A’lâ Sûresi’nin 14-15.âyetlerini açıklayan bir aşamadır!..

Bu âyetler (9-10?) düşünülürse, “Din” işlevi’nin esası budur!.. 

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) VeşŞemsi ve duhaha;

Andolsun Güneş’e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere);

2-) VelKameri izâ telâha;

Onu takip ettiğinde Ay’a,

3-) Vennehari izâ cellâha;

Onu açığa çıkartan gündüze,

4-) Velleyli izâ yağşâha;

Onu örtüp kaplayan geceye;

5-) VesSemâi ve ma benaha;

Semâya ve onu bina edene;

6-) Vel’Ardı ve ma tahâha;

Arza ve onu yayana;

7-) Ve nefsin ve ma sevvaha;

Nefse (bilince) ve onu düzenleyene;

8-) Feelhemeha fucureha ve takvâha;

Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki...

9-) Kad efleha men zekkâha;

Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

10-) Ve kad habe men dessaha;

Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

18 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!