İnfitâr Sûresi: 1-19

AÇIKLAMA:

 

Şâhid Rasûl ile hakikat bildirilmişken, bu şefaat’a nankörlük eden insan’ı hırpalayıp zelîl edecek kıyamet süreci ile YARILAN SEM uyarısından sonra, “İzesSemâunfetaret (Semâ yarıldığında)” sûresi’ne ki, içeriği itibarıyla önceki sûrelerdeki konu ve tanımlamalar ile kuvvetli bağlantılı bir devam...!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) İzesSemâunfetaret;

Semâ yarıldığında,

2-) Ve izelkevakibünteseret;

Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Ve izelbiharu fucciret;

Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ve izelkubûru bu’siret;

Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) ‘Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet;

Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

6-) Ya eyyühel’İnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym;

Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin?

7-) Elleziy halekake fesevvake fe’adelek;

O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

8-) Fiy eyyi suretin ma şâe rekkebek;

Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!

9-) Kellâ bel tükezzibune Biddiyn;

Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem’i) yalanlıyorsunuz!

10-) Ve inne ‘aleyküm lehafizıyn;

Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde.

11-) Kiramen katibiyn;

Kiramen Kâtibîn (muhteşem yazıcı kuvveler)!

12-) Ya’lemune ma tef’alun;

Ne yaparsanız bilirler.

13-) İnnel ‘ebrare lefiy na’ıym;

Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir.

14-) Ve innel fuccare lefiy cahıym;

Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak’tan sapanlar), elbette Cahîm (ateş) içindedirler.

15-) Yaslevneha yevmeddiyn;

Din hükümlerinin yaşandığı süreçte yaslanırlar ona!

16-) Ve ma hüm ‘anha Biğâibiyn;

Onlar her an cehennemi müşahede eder hâldedirler!

17-) Ve ma edrake ma yevmüddiyn;

Bilir misin Din Günü’nü?

18-) Sümme ma edrake ma yevmüddiyn;

Sonra, bilir misin Din Günü’nü?

19-) Yevme lâ temlikü nefsün linefsin şey’a* vel’emru yevmeizin Lillâh;

O süreçte kimse, kimse için hiçbir şey yapamaz! O süreçte hüküm Allâh’a aittir (birimin yapacak hiçbir şeyi yoktur, yalnızca yapılmışların sonuçları yaşanır)!

34 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!