Ahzâb Sûresi: 41-44

AÇIKLAMA:

 

Ahzâb Sûresi: 41-44 âyet grubu’na gelince... Ahzâb: 56.âyet nâzil olduktan sonra bazı sahabeler “Yâ RasûlAllâh, bu (“Allâh ve melekleri, En-Nebi’ye salât eder!”) sadece sana mahsus, bize bir şey yok?” demiş... Hz. Ebû Bekr Es-Sıddîk ra. ise “Yâ RasûlAllâh, Allah sana hayır’dan ne bahşetmişse, mutlaka bizi de ona ortak etmiştir!” demiş!.. Bunun üzerine bu âyet grubu nâzil olmuş!..

 

41-) Ya eyyühelleziyne amenüzkürullahe zikran kesiyra;

Ey iman edenler! Allâh’ı çok zikredin!

42-) Ve sebbihuHU bükraten ve asıyla;

Sabah - akşam (devamlı) O’nu tespih edin!

43-) HUvelleziy yusalliy aleyküm ve melaiketüHU li yuhriceküm minez zulümati ilenNûr* ve kâne Bil mu’miniyne Rahıyma;

“HÛ” ki, sizi (oluşmuş benlik - bilinç) karanlıklarından Nûr’a (hakikat ilmi yaşamı) çıkarmak için size salât (tecelli) eder ve O’nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de! Hakikatine iman etmişlere Rahıym’dir.

44-) Tahıyyetühüm yevme yelkavneHU Selâm* ve e’adde lehüm ecran keriyma;

O’na (ölümle) kavuşacakları zaman, onlara esenlik dileği “Selâm”dır... Onlar için kerîm (cömert - zengin şerefli) bir karşılık hazırlamıştır.

149 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!