Kadr Sûresi (İnzâl): 1-5

AÇIKLAMA:

 

Kadr Sûresi’nin bahsettiği hususun (“HÛ”nun inzâli’nin), Hz. Rasûlullâh (s.a.v.)’e vahyin başlangıcında olduğu muhakkaktır!

Esbâb-ı nüzûl itibarıyla Kadr Sûresi’nin nüzûl tertibindeki yeri, Kadir Gecesi gibi gizli kalmıştır!..

İlgili rivayetlere baktığımızda bu sûrenin Mekke döneminin ileri yıllarında, hatta Medine döneminde inzâl olduğu dahi söylenebilir!.. 

İlk sahabe tertiplerinde Alak Sûresi’nden sonraya yerleştirildiği rivayeti de vardır!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr;

Muhakkak ki biz Onu (Kurân’ı)(Hz. Muhammed’in a.s.) Kadr gecesinde inzâl ettik!

2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr;

Kadr gecesini (-n kadrini, şerefini, haşmetini) bilir misin?

3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr;

Kadr gecesi, bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlıdır!

4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr;

Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.

5-) Selâmun, hiye hattâ matle’ılfecr;

Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr’in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar).

10 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!