Mümtehine Sûresi: 12-13

AÇIKLAMA:

 

Mümtehine Sûresi: 12-13 âyet grubu’na gelince... 12.âyetin, Mekke Fethi günü, Nebi (s.a.v.)’e biat eden kadınlar hakkında nâzil olduğu; 13.âyetin ise bundan sonraki nazik süreçte bazı sahabenin yahudiler ile ilişkileri hakkında nâzil olduğu rivayet ediliyor!.. 

Böylece Mümtehine Sûresi, risâlet işlevi’nin aleyhine olacak Mekke müşrikleri ile dostluğu yasakladığı gibi, şirk anlayışlı ehli kitap/yahudiler ile de böyle bir dostluğu yasaklamış oluyor!..

 

12-) Ya eyyühenNebiyyu izâ caekelmu’minatu yubayı’neke alâ en lâ yüşrikne Billâhi şey’en ve lâ yesrıkne ve lâ yezniyne ve lâ yaktulne evladehünne ve lâ ye’tiyne Bibühtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve ercülihinne ve lâ ya’sıyneke fiy ma’rufin febayı’hünne vestağfir lehünnAllâh* innAllâhe Ğafûrun Rahıym;

Ey O Nebi! İman eden kadınlar; Esmâ’sıyla hakikatleri olan Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını katletmemeleri, elleri ve ayakları arasında bir (Bi-)buhtan uydurup getirmemeleri (yüklendikleri çocuklarının nesebini saptırmamaları) ve onlara emrettiklerinde sana isyan etmemeleri üzerine sana sözleşmeye geldiklerinde, onlarla sözleş ve onlar için Allâh’tan mağfiret dile... Muhakkak ki Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

13-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tetevellev kavmen ğadıbAllâhu ‘aleyhim kad yesiû minel’ahıreti kema yeiselküffaru min ashabilkubur;

Ey iman edenler! Dost edinmeyin Allâh’ın gazap ettiği, sonsuz gelecek yaşama umudu olmayanları; tıpkı gerçeği reddedenlerin kabir halkından ümit kestikleri gibi!

172 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!