Nisâ’ Sûresi: 59

AÇIKLAMA:

 

Nisâ’ Sûresi: 59.âyetin, Hz. Rasûlullâh (a.s.)’ın yolladığı bir seriyye’de emir sahibi/komutan ile çıkan bir tartışma hakkında nâzil olduğu rivayet ediliyor!..

 

59-) Ya eyyühelleziyne amenû etıy’ullahe ve etıy’urRasûle ve ülil emri minküm* fein tenaza’tüm fiy şey’in ferudduhu ilAllâhi verRasûli in küntüm tu’minune Billâhi vel yevmil ahır* zâlike hayrun ve ahsenü te’viyla;

Ey iman edenler! Allâh’a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden Ulül Emr’e de (Hakikat ve Sünnetullâh bilgisine sahip olarak hüküm verme yetisine sahip olana)... Bir şey hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde -şayet Allâh’a ve gelecekte yaşanacak sonsuz sürece iman ediyorsanız- onu Allâh’a ve Rasûlüne döndürün... Bu hem daha hayırlı ve hem de tevil olarak (işin aslına, uygunluğuna ulaşma bakımından) daha güzeldir.

174 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!