‘Adiyat Sûresi: 1-11

AÇIKLAMA:

 

‘Adiyat SûresiAsr Sûresi’nden sonra nâzil olmuştur!.. Bağlamı da çok uygundur!..

Kurân’ı anlamada ibretlik bir husus:

‘Adiyat Sûresi’nin, metnindeki uslûb ve konusu itibarıyla Mekke döneminde nâzil olduğu kesin iken, “METAFOR”u dikkate almayanlarca Medine döneminde nâzil olduğu iddia edilmiştir!.. Onlara göre buradaki “ATLAR”, savaşa giden, akın eden mücâhidlerin atlarıdır!.. Bu da ancak Medine döneminde söz konusu olabilir!.. “O hâlde bu sûre Medine’de nâzil olmuştur!” hükmüne varmışlardır?!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Vel ‘adiyati dabhâ;

Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

2-) Fel mûriyati kadhâ;

(Koşuşurken hırsından, öfkesinden) çakıp ateş çıkaranlara,

3-) Fel muğıyrati subha;

Sabahın seherinde akına kalkıp,

4-) Feeserne Bihi nak’â;

O hırsla ortalığı toza bulayanlara,

5-) Fevesatne Bihi cem’a;

Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!

6-) İnnel’İnsane liRabbihi le kenûd;

Gerçektir ki insan Rabbine karşı elbette çok nankördür!

7-) Ve innehû alâ zâlike le şehiyd;

Kesinlikle kendisi de buna şahittir!

8-) Ve innehû lihubbil hayri le şediyd;

Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok şiddetlidir!

9-) Efelâ ya’lemu izâ bu’sire ma fiyl kubûr;

Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,

10-) Ve hussile ma fiys sudûr;

Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,

11-) İnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le Habiyr;

İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habiyr’dir.

24 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!