Ahzâb Sûresi: 26-27

AÇIKLAMA:

 

Ahzâb Sûresi: 26-27 âyet grubu, Hendek Savaşı akabinde gerçekleşen Benî Kurayza Gazvesi hakkında nâzil olmuş!..

 

26-) Ve enzelelleziyne zaheruhüm min ehlil Kitabi min sayasıyhim ve kazefe fiy kulubihimür ru’be feriykan taktülune ve te’sirune feriyka;

Ehl-i kitaptan onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine endişe düşürdü... Bir bölümünü öldürüyordunuz, bir bölümünü de esir ediyordunuz.

27-) Ve evreseküm Ardahüm ve diyarehüm ve emvalehüm ve Ardan lem tetauha* ve kânAllâhu alâ külli şey’in Kadiyra;

Onların arazilerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir bölgeye sizi mirasçı kıldı... Allâh her şeye Kaadir’dir.

146 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!