Tiyn Sûresi: 1-8

AÇIKLAMA:

 

Kaynak tertiplerde Burûc Sûresi’nden sonraya yerleştirilen Tiyn Sûresikendinden önceki sûrelerin devamı ve açılımı bir bağlama sahiptir!..

Rasûlullâh’ın/insan’ın kayıtsız olduğu “belde”ye yeminden sonra, Ulul’Azm Rasûller’in vahiy ve zuhûr yerlerine yemin!..

Esfele safilîn”e reddolunan “ahsen-i takvîm”in geçtiği tek yer (Râfi’-Hâfıd)!..

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) VetTiyni vezZeytûni;

İncir’e ve Zeytin’e,

2-) Ve Tûri Siyniyne;

Sîna Dağı’na;

3-) Ve hâzelBeledil’Emiyn;

Şu emin beldeye ki,

4-) Lekad halaknel’İnsane fiy ahseni takviym;

Gerçekten biz “İnsan”ı en güzel bir sûrette yarattık.

5-) Sümme radednahu esfele safiliyn;

Sonra da onu esfeli sâfîliyn’e (dünyaya/dünyasına) reddettik!

6-) İllelleziyne amenû ve amilussalihati felehüm ecrün ğayrü memnûn;

Sadece (hakikatine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar hariç! İşte onlar için kesilmeyen bir karşılık vardır!

7-) Femâ yükezzibüke ba’dü Biddiyn;

Bundan sonra dini (hakikat ve Sünnetullâh apaçık ortada iken) sana yalanlattıracak ne olabilir?

8-) EleysAllâhu Biahkemilhakimiyn;

Allâh hükmedenlerin en mükemmel hükmedeni değil mi?

51 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!