Nisâ’ Sûresi: 25-28

AÇIKLAMA:

 

Nisâ’ Sûresi: 25-28 âyet grubu, önceki (Nisâ’: 1-18, Nûr: 1-10 ve Nisâ’: 19-24’ten beri) âyet grupları’nda bahsedilen (nesli, dini korumak işlevli) konuları, daha sonra, başka yönlerden açıklayan/cevaplayan âyetlerdir!..

 

25-) Ve men lem yestetı’ minküm tavlen en yenkihal muhsanatil mu’minati femin ma meleket eymanüküm min feteyatikümül mu’minat* vAllâhu a’lemü Bi iymaniküm* ba’duküm min ba’d* fenkihuhünne Bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurehünne Bil ma’rufi muhsanatin ğayre müsafihatin ve lâ müttehızâti ahdan* feizâ uhsınne fein eteyne Bi fahışetin fealeyhinne nısfu ma alel muhsanati minel azâb* zâlike limen haşiyel ‘anete minküm* ve en tasbiru hayrun leküm* vAllâhu Ğafûrun Rahıym;

Sizden, iman eden hür kadınlarla evlenme imkânına sahip olmayanlar, mâlik olduğunuz iman eden genç kızlarınızdan (nikâhlasın)... Allâh sizin imanınızı (hakikatinizde olarak) bilir... Birbirinizdensiniz... Onları, sahiplerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak durarak, iffetli kadınlar olmaları hâlinde, örf üzere (mehrlerini) verin... Evliliğe geçtikten sonra eğer fuhuş yaparlarsa, (o takdirde) hür kadınlara tatbik edilen azabın yarısı onlara verilir... Bu (cariyeler ile evlenme yolu), sizden suç işlemekten korkan kimse içindir... Şartlara dayanmanız, sizin için daha hayırlıdır... Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

26-) Yüriydullahu liyübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenelleziyne min kabliküm ve yetube aleyküm* vAllâhu Aliymun Hakiym;

Allâh bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin doğru yaşam tarzlarına yöneltmek ve suçlarınızı bağışlamak ister. Allâh Aliym’dir, Hakiym’dir.

27-) VAllâhu yuriydu en yetube aleyküm ve yuriydülleziyne yettebi’uneş şehevati en temiylu meylen azıyma;

Allâh, (yanlışlarınıza olan) tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvaniyete (bedensel dürtülere) tâbi olanlar ise, sizin büyük bir sapma ile (hakikatten) uzaklaşmanızı isterler.

28-) Yuriydullahu en yuhaffife ‘anküm* ve hulikal insanu da’ıyfa;

Allâh, üzerinizdeki yükü hafifletmeyi murat eder. İnsan zayıf yaratılmıştır.

132 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!