Târik Sûresi: 1-17

AÇIKLAMA:

 

Târik Sûresi, kaynak tertiplerde Kamer Sûresi’nden önceye yerleştirilmiştir!..

Bu âyetler için bir rivayet şöyledir:

Ebû TâlipHz. Rasûlullâh (s.a.v.) ile otururken bir yıldız kaydı... Bunun ışık ve ateşinin şiddetinden Ebû Tâlip korkup “Bu nedir?” diye sordu... 

Hz. Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki;

Bu, kendisiyle, (insanı dışsallığa çeken) şeytânların vurulduğu bir (hakikat) yıldızdır ve o Allâh'ın âyet (işaret)lerinden bir âyettir!

Ebû Tâlip buna hayret etti de bunun üzerine Allâh bu âyetleri inzâl etti...

Târik Sûresi’nin inzâli ile yeni bir durum açılmış gibi...!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) VesSemâi vetTarık;

Andolsun semâya ve Tarık’a,

2-) Ve ma edrake metTarık;

Bilir misin Tarık’ı?

3-) En Necm’üs sâkıb;

Delip geçen yıldızdır (PULSAR)!

4-) İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafız;

Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.

5-) Felyenzuril’İnsanu mimme hulika;

İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

6-) Hulika min mâin dafikın;

Atılan bir sudan (meni) yaratıldı.

7-) Yahrucü min beynissulbi vetterâib;

Erkeğin beli ve (kadının) teraib’inin (leğen kemiklerinin) arasından çıkar!

8-) İnneHU ‘alâ rac’ıhı leKadir;

Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir’dir!

9-) Yevme tübles serâir;

O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir.

10-) Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır;

Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici!

11-) VesSemâi zâtirrec’;

Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya,

12-) Vel’Ardı zâtissad’;

Yarılan arza ki,

13-) İnnehû lekavlün fasl;

Muhakkak ki O (Kur’ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz;

14-) Ve ma huve Bilhezl;

O, şaka olarak gelmemiştir!

15-) İnnehüm yekiydûne keyda;

Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar.

16-) Ve ekiydü keyda;

Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum!

17-) Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda;

Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı.

30 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!