‘Alak Sûresi: 6-19

AÇIKLAMA:

 

Alak Suresi’nin bu kalan kısmı (6-19 âyetleri), Hz. Rasûlullâh (a.s)’ın “Ümmetimin Firavunu” dediği Ebû Cehl’in Hz. Rasûlullâh (a.s)’a olan hasımlığı ve Kâbe’de bir salât esnasında iken tâciz girişimi ve meclisinin/çevresindeki adamların çokluğuyla Rasûlullâh (a.s)’ı tehdit etmesi üzerine nâzil olmuştur!..

İlginçtir ki Ebû Cehl, tâciz için ayağıyla tam hamle yapacakken yüzünü tutarak geri kaçar... 

Sebebi sorulunca “Benimle O’nun arasında ateşten bir hendek ve kanatlılar oluşuverdi!” der...

Nitekim Hz. Rasûlullâh (a.s), “Eğer bana yaklaşsaydı melekler onu uzuv uzuv parçalayacaklardı!” buyuruyor!..

 

6-) Kella, innel’İnsane leyatğâ;

Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) En reâhüstağnâ;

(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

8-) İnne ila Rabbikerrüca’;

Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Eraeytelleziy yenha;

Gördün mü o engelleyeni;

10-) Abden izâ sallâ;

Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

11-) Eraeyte in kâne ‘alelhüda;

Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise?

12-) Ev emere Bittakvâ;

Yahut korunmayı emretti ise!

13-) Eraeyte in kezzebe ve tevellâ;

Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise?

14-) Elem ya’lem BiennAllâhe yera;

Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür?

15-) Kellâ, lein lem yentehi lenesfe’an BinNasıyeh;

Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

16-) Nasıyetin kâzibetin hatıeh;

O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)!

17-) Felyed’u nadiyeh;

Haydi, çağırsın meclisini!

18-) Sened’uzZebaniyeh;

Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)!

19-) Kellâ* lâ tutı’hu vescüd vakterib;

Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.

31 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!