Tûr Sûresi: 1-8

AÇIKLAMA:

 

Tespitimize göre, sûrelerin nüzûl tertibindeki yerleri, ya o sûre’nin başlangıç kısmı veya orta-son kısımlarıyla ilgili meşhûr rivayet esas alınarak tercih edilmiş!..

Tûr Sûresi ile ilgili sebebi nüzûl rivayeti, 30.âyet bağlamında ki şu rivayettir: 

Müşrikler’in, Dâr’unNedve'de ‘Yevm’uz Zahme’ denilen günü, Hz. Rasûlullâh (s.a.v.)'e ne yapacaklarını istişâre edip muhtelif kötü senaryolar planlamaları üzerine bu âyetler nâzil olmuştur!” ... Gibi...

Bu ise ancak Mekke döneminin sonlarına doğru olabilir ki, sûre’nin başlangıç kısımlarıyla aynı dönem, konu ve hatta uslûb olarak farklılık arz eder!..

Makro beyin “evren” ve mikro evren “beyin”in kapsamının ve realitesinin metaforik olarak tanıtıldığı bu ilk âyetler, vahyin bu aşamasıyla uyumlu gözüküyor!..

Sahabe, Hz. Rasûlullâh (a.s)’ın akşam salât’larında Tûr Sûresi’ni zamm-ı sûre olarak OKUduğunu haber verirler ve şöyle derler: “Ondan daha güzel sesli ve daha güzel kıraat eden birini dinlemedik!

 

“B”İsmillâhir Rahmânir Rahıym

1-) Vet Tûr;

O Tur’a (Tur - Sinâ Dağı’nda Musa’nın karşılaştığı hakikate),

2-) Ve Kitabin mestur;

Satır satır yazılmış (tüm detayları ihtiva eden) BİLGİ’ye!

3-) Fiy rakkın menşur;

Menşur (açığa çıkmış) rakk’ta (algılanır fiiller boyutunda).

4-) Vel Beytil Ma’mur;

Beyt-i Mamûr’a (Zâtî ilimle meydana gelmiş Esmâ mertebesi, Hakikat-i Muhammedî - mükemmel imar edilmiş ev - Allâh Esmâ’sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuuru);

5-) Ves sakfil merfu’;

Ref’olunmuş (Fiiller mertebesinin fevki olan ilim) tavana,

6-) Vel bahril mescur;

Kabarıp taşan (ilim - dalga {wave}) okyanusuna!

7-) İnne azâbe Rabbike le vakı’;

Muhakkak ki Rabbinin azabı elbette gerçekleşecek olgudur!

8-) Ma lehu min dafi’;

Onu geri çevirecek güç yoktur!

52 / 188

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!